Med fremleggelsen av statsbudsjettet friskt i minnet, blir denne dagen ekstra viktig. Årets budsjett var ingen fest for transportbransjen. 

– Jeg er skuffet, veldig skuffet, sier Vevle. 

Han er kanskje mest skuffet over at politikerne kun ser på vei som en gigants utgiftspost. 

– De skjønner ikke at det å bygge vei er en investering for fremtiden som gir stor gevinst tilbake til samfunnet. I tillegg til økte driftskostnader til både strøm og drivstøff, øker også arbeidsgiveravgiften, formueskatten og utbytteskatten. Det kan virke som om det ikke er lov å tjene penger i transportbransjen, mener Vevle.  

Møter stengte veier hver dag 

Hverdagen til Vevle består mye av å kjøre på strekninger med stengte veier. Spesielt strekningen Bergen-Voss er ille. 

I dag handler det om å ta seg fra Oslo til Fagernes, deretter videre til Bergen. 

– Spesielt viktig blir det å vise frem strekningen på E16 fra Leira til Vang. Dette er en strekning som skulle vært utbedret for lengst. Det er viktig at politikerne vet hva det vil si for oss å kjøre på slike veier. Alle skal i utgangspunktet ha en trygg arbeidsplass, også yrkessjåførene, men dårlige veier er ikke en god forutsetning for å overholde dette, sier Vevle. 

Han har i dag 40 biler og 65 ansatte, med hovedkontor på Osterøy. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

LANG FARTSTID: Jørund Vevle har kjørt lastebil siden 1990. I 2002 etablerte han System Trafikk og er daglig leder og eier av bedriften med 65 ansatte. Foto: Elisabeth Nodland LANG FARTSTID: Jørund Vevle har kjørt lastebil siden 1990. I 2002 etablerte han System Trafikk og er daglig leder og eier av bedriften med 65 ansatte. Foto: Elisabeth Nodland

Glad for å få muligheten 

Mellom regnbygene dukker, Liv Kari Eskeland, opp på Hjortnes kai i Oslo. Hun er klar for stige opp i førerhuset og bli med på en «road trip». 

– Jeg har aldri sittet i en lastebil før, så dette blir veldig spennende. Jeg ser frem til å ha mange gode samtaler og diskusjoner rundt samferdsel i de timene det tar å komme seg til Bergen, sier Eskeland.  

Hun er glad for at hun har fått muligheten til å høre mer om hvilke utfordringer bransjen opplever. 

– Det gjelder hele spekteret fra vegstandard til arbeidsvilkår og ikke minst, få oppleve arbeidshverdagen bak rattet, forteller Eskeland videre. 

Vil ha mye å snakke om 

Hun regner med å få med seg en del tanker om alle prosjekter som burde vært langs ruta til Fagernes, og ikke minst langs vegstrekningen mellom Arna og Voss.  

– Med fremleggingen av budsjettet som bakteppet, hvor det ikke er funnet rom for oppstart eller videreføringer av noen av disse prosjektene, regner jeg med at jeg og Vevle vil ha mye å snakke om underveis, bekrefter Eskeland.  

Artikkelen fortsetter under bildet. 

LIVET BAK RATTET: Stortingsrepresentant, Liv Kari Eskeland (H), er glad for at hun har fått muligheten til å høre mer om hvilke utfordringer bransjen opplever. Foto: Elisabeth Nodland LIVET BAK RATTET: Stortingsrepresentant, Liv Kari Eskeland (H), er glad for at hun har fått muligheten til å høre mer om hvilke utfordringer bransjen opplever. Foto: Elisabeth Nodland

Ønsker å legge til rette 

I tillegg er hun opptatt å få en god diskusjon rundt hvordan de som politikere kan bidra til å legge arbeidsdagen for yrkessjåførene bedre til rette.  

– Etter denne turen vil det nok også komme frem tanker om fremtiden, både på kjøresiden og på fremtidens autonome og nullutslippsløsninger. Ikke minst vil jeg få et mer helhetlig bilde av hva god vegstandard har å si for effektiv godstransport. Til slutt håper jeg å få med meg noen klare meldinger til hvordan vi bør utvikle politikken fremover, avslutter Eskeland.    

Artikkelen fortsetter under bildet. 

MYE Å PRATE OM: Liv Kari Eskeland, har tatt plass i førerhuset sammen med Jørund Vevle. Hun  håper å få med seg noen klare meldinger på hvordan de bør utvikle politikken fremover. Foto: Elisabeth Nodland MYE Å PRATE OM: Liv Kari Eskeland, har tatt plass i førerhuset sammen med Jørund Vevle. Hun håper å få med seg noen klare meldinger på hvordan de bør utvikle politikken fremover. Foto: Elisabeth Nodland

Viktig arbeid 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) jobber hele tiden tett opp mot politikerne i sitt arbeid med å sikre transportnæringen like konkurransevilkår og sjåfører en trygg arbeidshverdag langs norske veier. 

– Det er viktig for NLF og næringen å ha jevnlig og god kontakt med politikere. Vi er derfor glade for at Liv Kari Eskeland setter av en hel dag for å lære mer om oss og næringens utfordringer, og ikke minst om hvorfor det er så uansvarlig å utsette ekstremt viktige rassikringsprosjekter langs E-16, særlig mellom Gudvangen og Bergen. Jeg vil også takke Jørund Vevle for at han stiller opp. Med han bak rattet, er jeg sikker på at Eskeland får en trygg tur og ikke minst svært gode innspill og argumenter i hennes og Høyres videre arbeid med statsbudsjettet for neste år, sier NLF-direktør, Geir A. Mo. 

UT PÅ LANGTUR: Turen går fra Oslo til Bergen, via Fagernes. Foto: Elisabeth Nodland UT PÅ LANGTUR: Turen går fra Oslo til Bergen, via Fagernes. Foto: Elisabeth Nodland