Stenging av bruene påvirker naturlig nok trafikantene og trafikkavviklinga, noen steder mer enn andre. 

Her er stedene

– Vi jobber derfor med å få etablert midlertidige bruer på de mest trafikkerte vegene og der det er dårligst omkjøringsmuligheter. Det gjelder Tveit bru på E16 i Vang i Valdres og Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, i en pressemelding. 

– Vi undersøker også muligheten for å sette inn ei midlertidig bru for Norsenga bru på E16 i Kongsvinger, men på grunn av lengden på brua og jernbanen som går under, er dette et mer komplisert prosjekt, sier han.

Forberedelser til montering av de midlertidige bruene pågår, og bruene er forventet å være på plass i løpet av ca. ei ukes tid. Det er Statens vegvesens nasjonale bruberedskap som leverer de midlertidige bruene. 

De midlertidige bruene vil ha samme bæreevne som permanente bruer, men være smalere og dermed få noe redusert framkommelighet. 

Beklager ulempene

– Arbeidet med å finne årsaken til at Tretten bru kollapset kan ta tid, og det er usikkert hvor lenge vi må holde de 14 bruene stengt, sier Cato Løkken. 

Han har stor forståelse for at stengingen av bruene oppleves som en ulempe for både privatbilister og næringstransportører, og at de gjerne vil vite når bruene åpner igjen. Han ber imidlertid om forståelse for at arbeidet med å finne årsaken til kollapsen må gjøres grundig og kan ta tid. 

De 14 bruene er stengt for kjøretøy, men åpne for gående og syklende.