Han stiller videre spørsmål ved hvorfor man aldri lærer.

Kaos

– En ny vintersesong har startet, men utfordringene er gamle, og de samme man opplever år etter år. Når værforholdene er stabile, er det selvsagt ikke noe problem å brøyte vei. Problemet er at med en gang det kommer brå temperaturendringer og plutselige nedbørsmengder, blir det komplett kaos, påpeker Mo.

Han understreker også at de brå værendringene til og med er godt varslet gjennom værmeldingene.

– Det betyr at man både er klar over at værendringene skjer, samtidig som man også vet at tiltakene som kreves er brøyting, salting og strøing. Når det gang på gang svikter mellom disse leddene forteller det oss at det er noe galt med systemet, og ikke noe galt med måkebilen, kvaliteten på saltet eller sanden som benyttes, sier Mo.

– Mangler beredskap

Nå mener han at myndighetene ikke har vært villig til å betale det det koster å ha nok biler og mannskap tilgjengelig i ekstra krevende situasjoner.

– At vintervedlikeholdet tilsynelatende kollapser når værgudene her oppe i Norge kan finne på å sende oss litt snø, er det tydelig at beredskapen ikke er god nok.  Når budsjettene er trange, og regnskapsåret snart er omme, kan det virke fristende å spare det som spares kan, sier Mo.

En slik systemsvikt år etter år, mener han er uholdbart, og understreker at det er på tide at noe gjøres.

– Lastebilsjåførene er profesjonelle veibrukere. Ikke bare er de avhengig av godt vedlikeholdte vinterveier for egen helse, sikkerhet og et trygt arbeidsmiljø, men hele samfunnet og norsk næringsliv er avhengige av at varene kommer fram, sier Mo.

Følger med

Avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Cato Løkken, sier til Lastebil.no at Statens vegvesen (SVV) alltid har et mål om å ha best mulig tilstand på veiene til enhver tid, men innrømmer at det ikke alltid går som planlagt.

– Vi følger tett opp entreprenørene for å få best mulige forhold på vegen under krevende værhendelser. Vårt byggherrepersonell gjør også det de kan for å kontrollere at nødvendige tiltak blir utført og at de fungerer med de vær- og føreforholdene som er, men det krever også at trafikantene tar nødvendige forhåndsregler, sier Løkken.

Når det gjelder midler til vinterdrift, så er Løkken videre klar på at det ikke er slik at de setter et tak på hvor mye det skal koste.

– Oppdragene legges ut på anbud, og vi velger det driftsopplegget som vi til enhver tid mener vil fungere best mulig, sier Løkken.

Ingen garanti for

Det har vært mange hendelser i vinter med såpeglatte veier, og spesielt i det sentrale Østlandet.

NLF-direktør, Geir A. Mo har flere eksempler på dette.

– Den 19. desember skrev Nettavisen at det var så glatt på veiene i Østfold at politiet ba folk unngå å bruke veien. Nå har juletrafikken startet og Aftenposten skrev for to dager siden at underkjølt regn ført til glatte veier, ulykker og stengte veier. På onsdag skriver NRK at glatte veier førte til en ulykke som stengte E6 ved Hamar. At de må stenge landets viktigste veg mellom hovedstaden og hovedflyplassen er fullstendig uakseptabelt i Norge i 2022, mener Mo.

Løkken kommenterer at de fremdeles ikke kan styre været i 2022, men påpeker at de alltid har som mål å gi best mulig føre under de forholdene de har samt å gjøre riktige tiltak for å få det til.

– Det er likevel ikke alltid vi treffer på tiltakene, og når vi ikke får det føret vi ønsker, da er det sånn at alle trafikanter må tilpasse seg det føre man har, mener Løkken.

Han kan derfor ikke gi noen garantier for vær og føre, men han gir imidlertid garantier for gjennomføring av tiltak med hensikt å få en isfri veg innenfor fristene.

Salt eller ikke salt

Det har videre kommet inn en del henvendelser til NLF om at flere har fått restriksjoner på å få bruke salt på E6 fra svenskegrensen til Oslo.

– Vi er glade for at disse tilbakemeldingene når oss, men det er ikke noe vi kjenner oss igjen i. Statens vegvesen har kun krav til tiltakstid og hvor lang tid det skal ta å oppnå valgt standard etter værhendelse. Det er ikke gitt noen sentrale føringer over hvor mye salt, eventuelt sand, som skal brukes. Det er likevel slik at Statens vegvesen kan gi råd til entreprenør om bruk av salt for å oppnå valgt standard, da er som regel rådet at det skal brukes mer salt, sier Løkken.

Han understreker også at det å salte riktig kan være krevende med varierende forhold både i temperatur, vær og i vegbane.

–  Mesta i Østfold melder ellers at de har gitt beskjed om mer bruk av salt i forbindelse med denne værhendelsen både under hendelsen og preventivt i forkant. Samtidig melder de om at det var såpass krevende forhold at flere av brøytebilene valgte å sette på kjetting, forklarer Løkken.

Fortsetter vinteren som den startet, er det kort oppsummert mye som tyder at transportbransjen fortsatt må forholde seg til glatte veier og stengte veier langs vårt langstrakte land.