I alt ble det lyst ut 19 kontrakter for vinterdrift i Nordfjord, og én kontrakt for brøytestikke. Vinterdriften i dette området er nå lagt ut på anbud. Dette melder Vestland Fylkeskommune på egne nettsider.  

475 kilometer med fylkesvei 

Kontraktsområdet Nordfjord består av 475 kilometer fylkesvei og 16 kilometer gang- og sykkelvei, og består av kommunene Stryn, Stad og deler av Kinn, Gloppen og Sunnfjord.  

Nå er vinterdriften i dette området lagt ut på anbud, i mange mindre kontrakter. 

Mer ansvar til veieier 

 – Dette er en ny kontraktsform hvor vi går vekk fra en hovedentreprenør, og driften blir delt opp i mindre kontrakter. Veieier tar i større grad styring med driften av veinettet, sier Rune Sverre Sande, leder for drift nord i Vestland fylkeskommune. 

Oppstart på de nye kontraktene blir ikke før september neste år. Den kommende vinteren vil veiene derfor bli driftet av firmaet som har hatt kontrakten de siste årene.