Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem på torsdag i forrige uke. Der ble det foreslått at bevilgningen til vegvedlikehold økes med 1,2 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av de 9,4 milliardene som allerede ligger inne i nasjonalbudsjettet for 2023, og blir en styrking på én milliard kroner.  

Les også: – Endelig mer penger til vegvedlikehold

Statens vegvesen hadde i forkant annonsert at de ville legge frem en oversikt over 200 prosjekter som skal bidra til å stanse forfallet på riksveiene, men det var lite nytt som kom frem under selve pressekonferansen.

Bjørn Laksforsmo, direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, fortalte at det fremdeles ikke er avgjort hvordan pengene skal brukes, men forklarte at de er i tett dialog med departementet på saken. 

– Vi vil komme med mer informasjon ettersom budsjettet blir vedtatt, avsluttet han.