Strekningen Megården -Mørsvikbotn består av en rekke utrangerte tunneler som ikke oppfyller tunnelsikkerhetsforskriften. Det har skjedd utallige ulykker på strekingen og timevis med stopp i trafikkavviklingen. Det finnes i realiteten ingen omkjøringsmuligheter noe som utfordrer samfunnssikkerhet og beredskap for befolkningen.

For næringslivet medfører dagens vei dårlig regularitet, store tidsforsinkelser og økte kostnader. Strekningen har ligget øverst på Statens Vegvesens liste over prioriterte oppgaver de ønsker å gjennomføre, men det ble ikke gitt oppstartmidler i Statsbudsjettet for 2023. NLF Nordland gjennomfører en politisk markering og konvoi mellom Fauske og Kvarv for at det ikke skal etterlates noen tvil om at noe må gjøres med denne vegstrekningen.

E6 Sørfold er i tillegg til eneste fremføringsvei, arbeidsplassen til hundrevis av sjåfører som risikerer liv og helse i sine forsøk på å utføre sitt samfunnsoppdrag. Også yrkessjåfører har krav på levelige arbeidsforhold. I tillegg er E6 strategisk viktig for forsvarets behov for fremføring av materiell og personell.

  • Dato: Torsdag 11. mai
  • Fremmøtested: Døgnhvileplassen Fauske/Scania    
  • Fremmøtetid: Kl. 10:00 – 11:00    
  • Snuing Kvarv: KL. 12:00
  • Forventet ankomst Fauske: Ca. kl 13:00

Politisk appell Fauske Næringspark: Kl.13:30 med lett servering.

Konvoien er «åpen» for ALLE og vil bestå av personbiler, bobiler, bergingsbiler, varebiler, lastebiler og vogntog.
Vi håper du har lyst og mulighet til å delta, enten i konvoien eller langs ruten og gi oss støtte.

Info:    Odd Hugo Pedersen,   91570243, e-post: ohp@lastebil.no
            Frank Lauritz Jensen, 91631254, e-post: flj@lastebil.no