Onsdag ble rekrutteringsturnéen «Følg Drømmen ikke Strømmen» sparket i gang på Sadelmakertomta i Oslo sentrum.

Samferdselsminister, Jon Ivar Nygård sto for den offisielle åpningen, sammen med representanter fra Sotin, NLF og NHO Transport.

Budsjettlekkasjer like før valget

Ministeren kom i god tid til åpningen, og det var derfor å naturlig å stille ham et par spørsmål om de siste budsjettlekkasjene.

Under Arendalsuka ble det kjent at regjeringen setter av fire milliarder kroner til å sette i gang arbeidet med 6 av 12 tunneler på nye E6 gjennom Sørfold. Deretter kom meldingene om at regjeringen lover nytt løp i Oslofjordtunnelen og ny Røldalstunnel med oppstart i 2024.

Han bekrefter overfor NLF at dette er prosjekter som han er sikker på at det blir satt av penger til i kommende statsbudsjett.

–  Grunnen til at jeg er sikker på det, er fordi det er etterlengtede prosjekter som det er bred oppslutning om i alle partier. Dette er ikke noe annet enn å videreutvikle veisystemene våre og ta bort flaksehalser og gjøre dem fremkommelige, spesielt for gods- og lastebiltransporten. Jeg er derfor overbevist om at vi får tilslutning for dette i Stortinget og prosjektene blir selvsagt lagt inn i statsbudsjettet som legges frem i oktober, sier Nygård.

Blir ikke satt på vent

Han vi ikke avsløre om det vil komme mer penger til andre prioriterte veiprosjekter, men han forsikrer om at de siste ukers hendelser med flom og ødelagte veier ikke vil bli brukt som en unnskyldning for å sette de annonserte veiprosjektene på vent.

– Nå har vi senest de siste dagene lekket viktige veiprosjekter som vi ønsker å starte opp i 2024. Dette skjer etter at vi allerede er kjent med hva «Hans» vil innebære av reparasjoner. Det er derfor ikke slik at de annonserte prosjektene vil bli satt på hold igjen på grunn av «Hans», men vi må selvsagt i tillegg håndtere disse skadene og ta de kostnadene som er knyttet til dette, avslutter Nygård.