Dette skriver Hamar Arbeiderblad (bak betalingsmur)

Fylkesordfører, Thomas Breen, forventer oppstart av prosjektet i 2026. Han delte denne nyheten etter at samarbeidspartiene Ap, H, MDG og Pp la frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan på tirsdag, ifølge nyhetsstedet. 

Øker med 400 millioner 

Totalt er forslaget å tilføye ytterligere 400 millioner kroner til prosjektene på FV24 (Harasjøen til Gata i Stange ) og FV33 (Bjørgo i Nord-Aurdal og Minnesund i Eidsvoll), med en fordeling på 200 millioner kroner til hver av vegene. 

Etterlengtet 

Guttorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), forteller at de har stått på for å få utbedre de to vegstrekningene i lang tid. 

– Dette har vi ventet på, og det er positivt at man nå vil bruke mer penger enn fylkesdirektøren hadde lagt opp til. Dette er et bra tiltak som vil bety mye for framkommeligheten og trafikksikkerheten, selv om det nok vil ta noen år før det blir gjort, sier Tysnes til Hamar Arbeiderblad. 

Tysnes er imidlertid litt skeptisk til om en økning på 400 millioner kroner er nok til å utbedre vegene.