– Nok et utfordrende transportår står foran våre medlemsbedrifter, forbundet og samfunnet generelt. Koronaen har ikke tatt juleferie, alt blir dyrere og krigen i Europa vil ingen ende ta. NLF skal likevel drifte, utvikle og fortsette som før, bare enda bedre – og bli enda flinkere til å arbeide samme for felles mål. Vi er derfor glade for å kunne ønske to nye ansatte velkommen på vårt team, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

20 års erfaring med arbeidsgiverspørsmål 

John-Haakon Wendt (61), er ansatt som ny Fagsjef Arbeidsgiverspørsmål og blir en del av NLF Arbeidsgiver allerede fra 5. januar. For øyeblikket er han bosatt i Stavanger, men han flytter til Oslo om ikke veldig lenge.  

Hans faglige bakgrunn er som Cand. Polit fra Universitetet i Bergen, med hovedfag i Administrasjon og organisasjonsvitenskap, herunder også sammenlignende politikk, historie og juss.   

Wendt har over 20 års erfaring med ulike typer arbeidsgiverspørsmål som blant annet personalsjef og forhandlingsleder på arbeidsgiversiden. Siden 2006 har han vært personalsjef i Rogaland Brann og Redning IKS. Han er også jobbet som sensor på masteroppgaver innen samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.   

– Viktig samfunnsoppdrag 

– Jeg ser fram til å begynne i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, og som arbeider for ordnede arbeids- og lønnsforhold for yrkestransport i Norge, kommenterer Wendt. 

 Videre ser han frem til å arbeide med interessante arbeidsoppgaver innen arbeidsgiverpolitikk feltet og ikke minst interessepolitisk.  

– Nå gleder jeg meg til å jobbe for en organisasjon som arbeider for at infrastrukturen skal være trygg for de som har dette som næringsvei og arbeidsplass. Ikke minst ser jeg frem til å begynne å arbeide med mange dyktige og flotte kollegaer, medlemmer og tillitsvalgte på en spennende arbeidsplass, sier Wendt. 

Ny regionsjef i Trøndelag 

Leif Jarle Christensen (54), er ansatt som ny regionssjef med virkeområde Trøndelag.  Endelig oppstartsdato er ikke fastsatt riktig ennå.  

Christensen er bosatt i Trondheim og har faglig bakgrunn som ingeniør. Siden 1997 har han arbeidet innen transport og logistikk i en rekke stillinger, de siste fem årene som Branch Manager i DSV Road Trondheim. Han har videre bakgrunn som distriktssjef i både PostNord og Posten Norge, samt Bring.  I tillegg er han styreleder i NHO LT Midt-Norge samt styremedlem i NHO Logistikk og Transport.   

– Det blir veldig spennende og morsomt å få starte opp i NLF, men også krevende. Jeg kjenner godt til de utfordringene transportnæringen står overfor. Flere av medlemmene kjenner jeg også gjennom tidligere samarbeid, men jeg ser nå frem til å bli kjent med dem alle, sier Christensen.  

Noe av det Christensen brenner for er rekruttering og omdømmebygging.  

 – Dette er begge svært viktige saker, men også bærekraft er et begrep som står sentralt for transportnæringen i tiden som kommer. Vi må alle jobbe sammen for å møte de store endringene som kommer gjennom det grønne skiftet, og her er det viktig at endringene går i takt med de store investeringene som på sikt må tas. Her blir det viktig med godt samarbeid med næringslivet, kommunene, lokalpolitikere og fylket, mener  Christensen.    

Ønsker begge velkommen 

– Begge våre to nye medarbeidere og kolleger er særdeles godt kvalifiserte til de stillingene de er ansatt i. De er sterkt motiverte, og i likhet med oss, gleder de seg til å bli gode lagspillere på vårt team. Jeg ønsker dem begge hjertelig velkommen til NLF, avslutter administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.