Pentagon transport er et stort logistikkselskap som jobber med det meste innen transport. Selskapet har 160 ansatt i Norge, 170 egne lastebiler og omsetter for en liten milliard i året. Nedslagsfeltet er Kristiansand og Stavanger. 

 – Vi har hatt et ønske om å være en innovatør og en tidlig pådriver i forhold til klimavennlig transport. For to år siden satte vi oss derfor et mål om å redusere vårt klimaavtrykk med 15 prosent hvert år, forteller administrerende direktør i Pentagon, Lars Reidar Grimestad.  

Store besparelser

Han forteller at det begynte bra. Ved å bytte ut bilene med de nyeste generasjoner med biler sparte de opp til en liter diesel per mil.

– Vi sparte så mye som opp mot 400 000 liter diesel på et år og det er mye penger og mye utslipp spart. I tillegg fikk vi inn en elektrisk lastebil, og vi har nå to stykker i drift forklarer Grimestad. 

Koster

Deres erfaring med elbil har gott selskapet nyttig erfaring. 

– Det har vært en spennende reise, men det kommer ikke gratis.  

Hvis du tar investeringskostnaden så øker den med nær to millioner kroner sammenlignet med en standard diesel trekkvogn. Støtten fra Enova er på 40 prosent, men det vil likevel si at vi får en merkostnad på opp mot 1,2 millioner per bil, forteller Grimestad. 

Han understreker at det er ekstremt mye penger dersom man er i et marked der kunden ikke er med på å betale for det, eller har andre støtteordninger.  

– Min beskjed til politikerne er derfor helt klart at det er ekstremt viktig for oss at vi beholder de fordelene som ligger der, sier Grimestad.  

Stopper opp

Han mener at dagens elektriske lastebiler også har begrenset bruk.  

– De elbilene som kjører på veiene i dag er oftest 18- og 26-tonns singelbiler som går for en kunde eller på prosjekter. For vår del kan vi kun benytte el med de bilene som har samme start og stopp-punkt hver dag. På grunn av manglede ladeinfrastruktur betyr det at kun 15-20 prosent av våre biler kan fylle kriteriene som muliggjør kjøring på elkraft, sier Grimestad. 

Videre poengterer han at dersom det skulle være ladeplasser tilgjengelig og de i dag kunne fylle på ladestasjoner ville de gått fra en lavere kostnad per kilometer til en høyere kostnad.  

– Begynner å betale mange kroner kilowatten så blir et raskt store ekstrasummer, og vinningen går da opp i spinningen. Det vil altså enden opp med at det blir dyrere med elbil enn fossil bil. 

Han mener at det fremdeles er for mange faktorer som må på plass for å gjøre elektriske lastebiler lønnsomt.  

Stopp for støtte til biogass

Selskapet har derfor sett på andre muligheter, og ønsket har vært å satse på biogass. 

– I 2024 kommer den første fyllestasjonen for biogass til regionen, men i mellomtiden har regjeringen bestemt at det er en moden teknologi og har fjernet støtteordningene. Det er utrolig rart når det er så krevende å senke det fossile avtrykket til bransjen. Jeg er mildt sagt forundret over denne prioriteringen, sier Grimestad. 

Han har tro på HVO100 på sikt, men Grimestad understreker at det må til et kollektivt løftfor å få det til. 

– Her kan det ikke være opp til den enkelte bedrift å selv må velge å gå over på dette alternativet. Det er i dag så dyrt at det er utenkelig å kunne klare å ta i bruk dette uten at man har en kunde som er villig til å betale for det, mener Grimestad.  

Små marginer

På spørsmålet om transportbransjen vil bli en miljøsinke, så mener Grimestad at det er en stor sjanse for det hvis det ikke teknologien raskt hjelper næringen videre.  

– Vi utgjør en lavmarginbransje og det betyr at enhver form for merkostnad er vanskelig for næringen. Det er heller ikke en reell konkurranse i elbilmarkedet på tungbil, og hadde det vært det, er det ikke sikkert vi hadde våget å satse på det, forklarer Grimestad.   

Han viser til at dersom alle forutsetningene lå til rette og de kunne byttet ut alle sine biler med elbiler, ville det blitt en dobling av kapitalkostnaden. 

 – Det grønne skiftet er derfor utfordrende, og vi må ta det i fellesskap for å forhindre at det bare er noen som må betale mens andre slipper unna. I tillegg håper vi at teknologien raskt vil kunne hjelpe oss videre, avslutter Grimestad.