Strekningen Vågsli - Seljestad på E134 har i dag lange og bratte stigninger med smale og svingete parti som gjør det utfordrende å ta seg frem for næringstransporten. I stigningene opp fra Røldal mot øst eller vest bruker et vogntog i dag inntil 50 liter diesel. I tillegg er stigningene svært krevende vinterstid  

– En Røldalstunnel på strekningen Vågsli – Seljestad vil fjerne alle utfordringene vi i dag har i stigningene ned til, eller opp fra Røldal. Den planlagte Røldalstunnelen er en nesten 13 km lang tunnel som fjerner ca. 1000 høydemeter. Tunge kjøretøy vil spare 20 – 25 minutter i kjøretid. Men viktigst av alt, Røldalstunnelen vil redusere belastningene sjåførene i dag har i stigningene, den vil redusere energiforbruket betydelig i tillegg til at trafikksikkerheten på strekningen øker, sier regionsjef i NLF, Jan Ove Halsøy.   

Aksepterer ikke flere utsettelser 

Ny Røldalstunnel har trolig «Norgesrekord» i å være prioritert i andre halvdel av Nasjonal Transportplan (NTP), og det var derfor en gledens dag når tunnelen ble ett av fire veiprosjekter som Statens vegvesen ville prioritere med oppstart i 2023. Dessverre ble gleden kortvarig. Den 6. oktober 2022 kom den nedslående nyheten om at Røldalstunnelen ikke var med i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Tunnelen var på ny utsatt.  

– NLF var en av flere organisasjoner som ikke ville eller kunne akseptere at et så viktig veiprosjekt ble utsatt. Planlegging av en konvoi for E134 Røldalstunnel startet. Den politiske markeringen i form av en konvoi ble  gjennomført lørdag 29. april, forteller Halsøy. 

Konvoi på 4,2 kilometer 

Allerede før klokken 09:00 hadde flere lastebiler og vogntog ankommet kontrollplassen på Seljestad. Det fortsatte å «renne» inn med lastebiler, vogntog, personbiler og varebiler frem mot kl. 11:45. Kontrollplassen ble fylt til randen, og flere personbiler, lastebiler og vogntog måtte sendes videre til en alternativ oppstillingsplass like ved kontrollplassen.  

Klokken 12:00, i nydelig vær, startet konvoien fra kontrollplassen på Seljestad med retning Liamyrane i Røldal. Totalt deltok 70-80 lastebiler og vogntog og 50-60 person- og varebiler i konvoien som strakk seg over ca. 4,2 kilometer. 

Appeller og grillmat 

Ved ankomst Liamyrane ble kjøretøyene parkert, og det ble servering av grillmat. Fra en scene ble det holdt flere appeller fra politikere, organisasjoner og andre. En lydhør forsamling av sjåfører, hytteeiere, politikere, pendlere og andre som har interesse for E134, fikk med seg gode appeller.

– Budskapet levnet ikke noen tvil, E134 Røldalstunnelen skal bygges nå. Ingen utsettelser vil bli akseptert. Vi kan trygt si at konvoien for ny E134 Røldalstunnel ble en suksess. Våre forventning er at E134 Røldalstunnelen skal inn i statsbudsjett for 2023 med oppstart i 2023. Dernest skal vi jobbe for at strekningen E134 Bakka – Solheim og E134 Oslofjordforbindelsen blir bygd, avslutter Halsøy.