Jeg er takknemlig for den jobben Geir A. Mo har gjort for NLF gjennom mange år. Han har vært en tydelig og god leder for forbundet som har levert gode resultater for NLFs medlemsbedrifter og norsk transportnæring i de 11 årene han har ledet NLF sier Velten.

 

Geir A. Mo uttaler at dette er et riktig tidspunkt for et lederskifte:

Jeg har vært leder i NLF i 11 år nå. Det har vært en spennende og utfordrende tid og jeg er veldig stolt og takknemlig over å ha vært en del av den gode utviklingen NLF har hatt i disse årene.  Nå er imidlertid tiden inne for å slippe nye krefter til for å utvikle forbundet videre sammen med de ansatte og tillitsvalgte. 

Geir A. Mo takker for 11 år som admin.dir i NLF Geir A. Mo takker for 11 år som admin.dir i NLF

 

Vi er inne i en meget spennende tid for NLF fortsetter Velten som kan fortelle at planene for videreutviklingen av NLF er mange. Selv om ny leder ikke er på plass ennå, er jeg trygg på at vi har et lag av meget dyktige medarbeidere som fortsatt vil gjøre en fantastisk jobb for norsk transportnæring under midlertidig ledelse av viseadm. direktør Jan-Terje Mentzoni sier Velten.

Tore Velten kan også fortelle at han selv vil ta en noe mer synlig rolle i tiden som kommer og samtidig ha fokus på å videreutvikle engasjementet til de tillitsvalgte.