Disse protokollene er bindende for alle tariffbedrifter, og de har i egen forsendelse fått disse tilsendt. Øvrige bedrifter vil bli berørt fra det tidspunkt timesatsene blir allmenngjort, noe vi antar skjer om ikke lenge. 

Minstelønnssatsene i tariffavtalen er som følger:

  • Det gis et generelt lønnstillegg på kroner 10,5 per time.

Dette gir følgende minstelønnssatser for del 3 § 7.1 månedslønn:

37,5 timers uke Minstelønn måned – kr. Minstelønn per time – kr.
0-3 års ansiennitet 33741 207
3-6 års ansiennitet 34067 209
Over 6 års ansiennitet 34393 211