På veien mot å få transportnæringen gjennom det grønne skiftet, planlegger Enova et nytt støtteprogram for «Tunge nullutslippskjøretøy». Programmet skal erstatte det eksisterende programmet «Tunge kjøretøy». Mandag ble det holdt et orienteringsmøte om hvordan den nye støtteordningen er tenkt å fungere, samtidig som de ønsket innspill fra næringen selv. 

Enova ønsker skriftlig tilbakemelding innen 16. november, men ønsker innspillene samlet i ett dokument 

Norges Lastebileier-Forbund vil selvsagt svare på dette og ber alle medlemmer som ønsker å komme med innspill om å sende dem inn til NLFs politiske rådgiver,  Stian Skarheim Magelssen, innen 15. november kl. 12:00 

Blir konkurranse 

Det nye programmet vil støtte hydrogendrevne kjøretøy i tillegg til elektriske, og støtten vil økes fra maks 40 til maks 60 prosent av merkostnaden. Til forskjell fra tidligere programmer innføres nå konkurranse om midlene. 

Formålet med støtteprogrammet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tunge nullutslippskjøretøy, slik at markedet vokser raskere enn uten økonomisk støtte. 

Økt etterspørsel skal bidra til å bygge opp tilbudssiden av markedet og gi grunnlag for videre utvikling og styrket konkurransekraft. Målet er at tunge nullutslippskjøretøy skal bli det foretrukne valget uten støtte. 

Den som slipper ut minst, får mest 

Både busser og lastebiler over 4,25 tonn kan få støtte gjennom «Tunge nullutslippskjøretøy».  Enova vil støtte de nullutslippslastebiler og turbusser som bidrar mest til å redusere CO2-utslipp per investert krone. 

Det legges opp til månedlige søknadsfrister. Støttesatsen er maksimalt 60 prosent av merkostnaden. Men om du får støtte, og hvor mye du får, avhenger av at ditt bud er konkurransedyktig sammenlignet med andre søkere, melder Enova. 

Enova sin presentasjon kan du se her >>>

Her kan du sende inn dine innspill >>>