I løpet av første halvår 2023 vil selskapene R Andersen Transport AS, Hallingfrakt AS, AT Transport AS, Apollo budbiler AS og Termoxpress AS være samlet i et av landets største privateide transportkonsern. Hovedkontoret vil bli lagt til Mjøndalen, og det samlede konsernet vil bli eiet likt av Arild Anderson og Roger Andersen. De to har samarbeidet godt på eiersiden av selskap i mange år.

Muligheter

– Et konsern som både driver partigods, stykkgods, termogods, budbiltjenester og terminaldrift har muligheten til å betjene de aller fleste kunder med behov for transporttjenester. Denne organiseringen er noe jeg har stor tro på, uttaler Roger Andersen, eier av Andersen gruppen.

– Fra mitt ståsted vil det nye konsernet skape flere positive synergier som skal komme våre kunder og ansatte til gode, følger Arild Anderson opp. Han er eier av Apollo budbiler og Termoxpress.

Solid

Det nye konsernets totale omsetning vil utgjøre omtrent 450 millioner kroner, sysselsette 300 personer, og ha 250 store og små laste- og varebiler i drift.

Overgangen til nullutslippsbiler har begynt – både med elektrisk drift og med biogass. Selskapene som inngår i det nye konsernet, skal fortsatt bestå som egne selskaper.

Fornøyd

Ny konsernsjef, Jan Erik Aas, er meget fornøyd og stolt over oppdraget han har fått.

– Nå skal vi trekke ut det beste fra alle selskap, vi skal lære av hverandre og bruke ressursene på tvers, slik at vi kan skape en enda større merverdi for våre kunder og muligheter for våre ansatte. Dette gir meg stor grunn til optimisme, og er et godt grunnlag for å nå ambisiøse mål.