Dette skriver E24 på sine nettsider. 

Frifinnelsen skjer til tross for at retten finner det sannsynlig at kartellsamarbeidet har påvirket prisene ut til kundene, opplyser nyhetsstedet. 

Saken går tilbake til 2007 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har tidligere skrevet om saken, som går tilbake til 2007. Da mente EU-kommisjonen at Scania, sammen med DAF, Daimler, Iveco, MAN og Volvo og Renault blant annet skal ha samarbeidet om prissetting. De ble anmeldt for dette først i 2014 når saken ble offentlig kjent. 

E24 skriver at Posten Norge gikk til søksmål mot de europeiske lastebilaktørene fordi de mente å ha betalt 264 millioner kroner for mye for over 1.900 lastebiler i perioden 1997 til 2011. 

Overprisen skulle i tur ha ført til 637 millioner kroner i tapt avkastning på investert kapital i de aktuelle årene, mener Posten. 

Til skade for konkurransen 

Partner Kari Sigurdsen i Advokatfirmaet Haavind har oversendt følgende kommentar på vegne av Posten Norge til E24 redaksjonen: 

– Tingretten har i likhet med EU-kommisjonen lagt til grunn at de saksøkte lastebilprodusentene har drevet et ulovlig kartellsamarbeid over flere år, og at formålet har vært å skade konkurransen og oppnå høyere priser. Vi registrerer at tingretten likevel ikke har funnet det tilstrekkelig bevist at Posten faktisk har lidd et økonomisk tap som følge av kartellet. 

Frifinnes 

Retten skriver dette i sin konklusjon: 

«I mangel av pålitelige empiriske økonometriske analyser som underbygger bevisene som taler for at det ulovlige samarbeidet kan ha ledet til en overpris, finner retten det ikke sannsynliggjort at det ulovlige samarbeidet faktisk påførte saksøkerne økonomisk tap.» 

De saksøkte – Daf, Volvo/Renault, Man og Daimler – blir dermed frifunnet, avsluttes oppsummeringen med.  

Det var også flere selskaper med Posten Norge som krevde erstatning, og disse sakene ble behandlet over 11 uker i Oslo tingrett i fjor.  

Historisk store bøter 

Volvo og Renault, Daimler, Iveco og DAF vedtok i 2016 et forlik. Totalt fikk de bøter på snaue 30 milliarder norske kroner. Scania valgte å ikke gå med på forliket, som alene fikk en bot på 8,2 milliarder kroner. Scania anket boten.  MAN slapp unna straff siden det var varslere fra MAN som satte EU på sporet av skandalen. 

Boten til Scania er fremdeles ikke rettskraftig.