Statens vegvesen skriver at de på den 700 meter lange strekningen skal utvide veien som mangler gul midtstripe. 

Må belage seg på noe venting 

Sprengningsarbeidene vil starte før jul. I forbindelse med dette opplyser SVV at det i perioder vil bli 15 minutters ventetid. 

Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeid med venting kan være krevende for trafikantene, men minner alle om at arbeidet gjøres for alle som ferdes der. Arbeidet utføres for at veien skal være trygg og sikre forutsigbar framkommelighet. 

Vis hensyn 

Fartsgrensen i anleggsområdet blir satt ned fra 80 til 50 km/t. Det blir lysregulering, og det kan bli aktuelt med manuell dirigering for enkelte arbeidsoperasjoner. 

SVV minner alle om å ta det med ro og ikke sette seg selv eller andre i potensielt farlige situasjoner. Arbeidene vil finne sted på dagtid mandag-fredag.