Det var NLF som gjorde Statens vegvesen oppmerksom på dette, og nå ønsker de innspill fra NLF-medlemmene på hvilke fergestrekninger som bør prioriteres for ombygging.  

– Ingen ferjer i Norge har i dag sikkerhetssoner som overstiger 20 meter. Det samme for ferjer under bygging, forteller regionsjef, Jan-Ove Halsøy. 

Kan nektes å kjøre om bord 

Han forklarer at det kun er tillatt med ADR stykkgods på modul- og 24-meters vogntog. Videre er det kapteinen om bord på ferjen som avgjør om kjøretøy med ADR stykkgods om bord utløser krav til sikkerhetssoner. 

–  På grunn av usikkerheten rundt regelverket er praksis at modul- og 24-meters vogntog med ADR stykkgods, ikke tillates om bord på ferjer i Norge. Når det åpnes opp for ADR gods på modul- og 24-meters vogntog vil problemet øke betydelig, sier Halsøy. 

NLF har gjennomført flere møter for å få på plass løsninger som gjør at det mulig å kjøre modul- og 24-meters vogntog med ADR stykkgods eller ADR gods om bord på ferjer igjen. 

SVV ber om innspill 

På noen ferjer er det mindre ombyggings som må til for å forlenge ADR sikkerhetssonene om bord, mens det på andre ferjer blir mer omfattende å få dette på plass. 

Statens vegvesen har søkt om, og mottatt, ekstra bevilgninger til ombygging av ferjeflåten, og ber nå NLFs medlemsbedrifter om en prioritering av ferjesamband som er viktig for transport av ADR stykkgods og ADR gods. 

– Vi ber derfor om innspill på prioriterte ferjesamband som dere mener NLF skal oversende Statens vegvesen, sier Halsøy. 

Innspill kan du sendes til joh@lastebil.no, så vil det bli sendt videre til SVV.