Dette har derimot vært utfordrende for transportbransjen den siste tiden, hvor uværet «Hans» og den siste nedbørsmengden på Østlandet har ført til stengte veier, forsinkelser og ekstra kostnader for en allerede hardt pressen næring. 

Flere har måttet hente sjåfører som ikke har fått fullført sine turer, mens andre har måtte kuttet kjøringer og omsatt mindre for å få kabalen til å gå opp.  

Har kuttet kjøringer 

Kai Hagen i Hagens Transport på Hamar, forteller at de har måttet gå til drastiske steg for å komme i havn med sine kjøringer den siste tiden.   

– Vi har rett og slett valgt å kutte noen kjøringer og omsette for mindre. Dette kommer som et resultat av omkjøringer, stengte veier og at ikke sjåføren vil rekke frem i tide. Da må vi stoppe det i forkant. Det er selvsagt stikk i strid med sunn fornuft, men det er slik myndighetene har lagt det opp. I flere av disse tilfellene har det vært snakk om en ekstra time eller to for å få fullført transporten, men vi har måttet si oppdraget fra oss når vi ser at det blir umulig å få fullført ruten innenfor tiden, forteller Hagen.   

Selskapet har21 biler og 28 ansatte.

Artikkelen fortsetter under bildet.

STENGT: Ikke lett å komme seg frem på disse veiene under «Hans». Foto: Silje Drevdal Statens vegvesen STENGT: Ikke lett å komme seg frem på disse veiene under «Hans». Foto: Silje Drevdal Statens vegvesen

Måtte hente sjåføren 

Like før helgen måtte selskapet hente en sjåfør som ikke fikk fullført turen sin. 

– Han hadde en times kjøring igjen før han var fremme, men fikk ikke kjøre videre. Slik kan det ikke være, mener Hagen.  

Han synes det er trist at ikke myndighetene kan spille mer på lag med næringen.  

– Det er lov til å bruke sunn fornuft og bruke mer skjønn i spesielle situasjoner. Når vi har en sjåfør som skal fra Østfold til Trøndelag blir det for dumt at sjåføren ikke får fullført turen sin fordi han mangler en times kjøring. Det har ikke noe for seg at sjåføren blir sittende i Østerdalen og vente, understreker Hagen. 

Blir raskt forbryter 

Han mener det blir helt feil at de som lastebileiere blir forbrytere for å fullføre samfunnsoppdraget sitt. 

– Det er unødvendig strengt med tanke på at både flygere og leger kan jobbe overtid til de stuper, mens lastebilsjåfører må stoppe å kjøre på minuttet de går over tiden. Kjøre- og hviletid er viktig, men det bør være mulig å utvide reglene i gitte situasjoner slik at man får fullført ruten uten å føle deg som en gangster, mener Hagen.  

Selv om «Hans» er forbi har mer nedbør på Østlandet skapt flere utfordringer. 

– Akkurat nå har jeg en sjåfør som startet å laste klokken syv i Vestby. Jeg fikk beskjed om at han rundt klokken 11:30 akkurat har passert Oslo. Det betyr at han er to og en halv time forsinket på grunn av kø. Han skulle ha lastet av i Hamar og vært på vei til Trondheim nå, men han rekker ikke frem i tide. Det er frustrerende med tanke på at det ikke er vår feil at veien ikke er farbar, mener Hagen. 

– Ting endrer seg raskt 

Transferd holder til i Sogn og Fjordane og også de har hatt utfordringer med å få kabelen til å gå opp de siste ukene. 

– Det var et rent lotteri om veiene var åpne eller ikke, og det var utfordringer på hvilke ruter vi skulle velge. Vi sendte derfor biler litt alle veier, i håp om at de kom seg frem, forteller, Jarle Raad, som er driftsleder Transferd (avbildet til venstre). 

Han forteller at de hadde både flaks og uflaks. 

– Vi sendte biler over Stryn, som måtte ta omvei over Romsdalen. Ting endret seg raskt, og en vei som var åpen om morgenen kunne ha blitt utsatt for ras litt senere på dagen. I disse tilfellene ble det en dag ekstra for å få varene levert, forklarer Raad.  

For bilene som ble sendt over Valdres gikk det heldigvis bedre.  

Mye ekstraarbeid 

– En ting er at det blir forsinkelser, det andre er at det blir enormt med ekstra arbeid i ettertid. Kundene viste selvsagt stor forståelse for at varene kom senere enn forventet, men for hver levering er vi pliktige til å informere kundene om at det ble forsinkelser og vi må tette alle avvik manuelt, sier Raad. 

Han var glad for at de i en kortere periode fikk dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene, men det skapte også merarbeid. 

– I våre analyseverktøy blir det stående som brudd, og vi har måttet gå inn å rette disse og legge til at vi hadde lov til å kjøre ekstra, forklarer Raad. 

For våre sjåfører var det også frustrerende å bli stående fast.  

– Spesielt i de tilfellene der man må stå i ro en plass i tre til fire timer og ikke vet når man får kjørt videre igjen, forteller Raad.  

Tok ikke sjansen på å sende ut modulvogntog 

For modulvogntog ble det i tillegg en ekstra utfordringer. 

– Vi kunne rett og slett ikke ta sjansen på å sende ut modulvogntog, for de kunne risikere å bli stående. Omkjøringsveiene er ofte ikke laget for å tåle den belastningen, og for vår del hadde vi heldigvis alternative løsninger som vi kunne benytte oss av, men en del forsinkelser ble det, bekrefter Raad.  

Selskapet har rundt 78 biler totalt hvorav 68 er lastebiler. Det er med andre ord et stort selskap med om lag 120 ansatte.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FLOM OG KØ: Stengte veier førte til kø og forsinkelser i varetransporten. Foto: Statens vegvesen FLOM OG KØ: Stengte veier førte til kø og forsinkelser i varetransporten. Foto: Statens vegvesen

   

Telefonstorm 

– På kjørekontoret har det derfor gått en kule varmt den siste tiden og telefonen har knapt stått stille, forteller Raad.  

Selskapet har en del faste ruter mellom Vestlandet og Oslo og faste ruter mellom Gudvangen og Bergen og mellom Trondheim og Bergen. 

– Det har rett og slett vært litt armer og bein og mange telefoner. Vi måtte gå tilbake slik det var i gamledager før vi fikk digitale veitjenester. Det var om å gjøre å ringe noen vi kjente som kjørte i et område og forhøre oss om de viste hvordan det sto til med veiene i deres område. Samtidig raste veiene stadig ut, og det hele ble veldig uforutsigbart, forteller Raad.

Økte kostnader 

Også Joar Gulla i Joar Gulla Transport på Møre og Romsdal, har merket utfordringene på kroppen. 

– Under «Hans» var det en del trøbbel å få transporten frem. Det ble mange omkjøringer som førte til økte kostnader. Samtidig har vi hatt litt flaks hvor mange av turene har gått greit med ikke alt for mye forsinkelser, forteller Gulla. 

Han forteller også at de ved en anledning måttet hente en sjåfør og sette inn en ekstra sjåfør for å få leveringen i havn.  

– Dette tar både tid og ressurser, men det må til for å få varene frem og for å ivareta kjøre- og hviletidsreglene, mener Gulla. 

Puslespill 

Han forteller at selv om sjåførene i en periode fikk utvidet kjøretid, forskjøv det seg likevel på mengde kjøring i uken, som på sikt ble utfordrende. 

– Det var rett og slett et puslespill å finne ut hvilke veier som var åpne og å få alle ruter og sjåfører på plass til rett tid, men nå har det blitt bedre, forteller Gulla. 

Utfordringene akkurat nå er Oslo-området. 

– Her er det store forsinkelser grunnet stengte veier. Nå har vi ikke så mange faste ruter, men vi har en rutebil som sto i Vestby i dag tidlig som skal videre til Molde. Vi er veldig spent på om den kommer seg frem, men kø blir det mest sannsynlig, forteller Gulla.  

Må være mer på 

Også han peker på at det å få modulvogntog gjennom fremdeles er en utfordring.  

– Vi kan ikke unngå at veier blir stengt når naturen krever det, men samtidig mener jeg at det må være mulig at myndighetene er mer på og får å få hasteåpnet enkelte strekninger slik at også modulvogntog kommer seg frem, for de kan ikke bare bli stående, avslutter Gulla.