Vinteren har strukket ut dette året, og snøbyger har skapt store utfordringer flere steder i landet denne våren. Statens vegvesen gikk for kort tid siden ut med statistikk som viser at det i perioden 1. januar til 21. mars var 869 vegstegninger på grunn av hendelser der tunge kjøretøy var involvert.  

De påpeker videre at dette er en økning på 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 

Dårlig skodd 

Trine Giskås, er ansvarlig for Trygg Trailer i Statens vegvesen, og hun uttalte at de hver vinter opplever problemer med fremkommelighet og trafikkfarlige situasjoner på grunn av dårlig skodde vogntog. 

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, er ikke uenig i at lastebiler som ferdes på norske vinterveier skal være godt skodd, men han mener at det å skylde på lastebilene alene er urimelig. 

– SVV har et ansvar for brøyting, salting og strøing. Vi opplever altfor ofte at de ikke har nok beredskap på de verste værdagene. Tungtransporten er en samfunnskritisk funksjon som sørger for at næringsliv og samfunn går rundt, og da er det uholdbart at veinettet i perioder er ufremkommelig, sier Mo.  

Må stoppe utenlandske sjåfører 

Videre peker han på at majoriteten av norske yrkessjåfører sørger for gode dekk og kjetting på bilene, samtidig som de er erfarne når det kommer til vinterføre.  

Dette kommer også tydelig frem på statistikken som SVV presenterte under et lokalt medlemsmøte i desember 2022. Der viste tallene at det fra januar til desember, samme året, ble foretatt 67.417 kontroller av lastebiler langs norske veier. Ser vi nærmere på fordelingen av de som fikk bruksforbud på grunn av dårlige dekk og manglende kjettinger, sto utenlandske sjåfører for 85 prosent av disse. 

– Det er et stort problem at utenlandske vogntog med for dårlige dekk, uten kjetting, og manglende erfaring fra vinterføre får komme inn på norske veier, sier Mo.  

Han understreker videre at det er SVV, eventuelt i samarbeid med politiet, som har mulighet til å forhindre dette gjennom å stanse dårlig skodde vogntog, og to-akslede vogntog fra å enten kjøre inn i landet, eller ved å stanse dem ved starten av fjellovergangene.  

– Dette har vi tidligere sett eksempler på fra Sørlandet der to-akslede vogntog ble ilagt generelt kjøreforbud på grunn av været. Nå trengs det ressurser til økte kontroller slik at alle de som følger lover og regler ferdes trygt, og at ikke useriøse aktører presser det norske seriøse markedet, sier Mo. 

Må brøyte bedre 

Han mener derfor at SVV ikke kan skylde på at transportører med lovlige dekk og kjetting ikke kommer seg fram.  

– Da er det SVV som må brøyte bedre, sier Mo. 

Han mener at stengte veier i større grad handler om beredskap.  

– I Norge er vi i liten grad villig til å betale for beredskap. Vi venter til hendelser oppstår og så agerer vi da. Å skylde på næringen blir derfor altfor enkelt. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har kjørt over fjellet og ligget bak norske, treakslede vogntog som kjører over fjellene uten problemer, mens utenlandske, to-akslede vogntog «ligger strødd» langs veiene, avslutter Mo.