Avtalen trer i kraft fra og med 01.01.2024 og gjelder til og med 31.12.2028.  

Gasum tilbyr NLF: 

  • Biogass (CBG og LBG) grunnrabatt 0,20 NOK/Kg eks. mva. til alle medlemmer av NLF 
  • Lokale NLF medlemmer/ bedrifter kan invitere Gasum til lokale møter for å få kunnskap om biogass 
  • Gasum tilbyr spesialavtaler til medlemmer med større uttak av gass  
      

Samarbeid mellom Gasum og NLF: 

  • Felles politisk påvirkning for bedre rammevilkår for biogass i Norge. 
  • Felles dialog mot billeverandørene som leverer biler på biogass. 
  • Felles deltagelse på messer og konferanser for å øke bevisstheten rundt biogass som en del av den grønne løsningen. 

Mer om dette kan dere lese i siste utgave av NLF Magasinet.