Det er klart for årets andre digitale medlemsmøte, og her vil kjøre- og hviletid være i førersetet. Det er NLFs bedriftsrådgiver, Jone Klingsheim, som skal ta deg gjennom de nye reglene, som er en del av innføringen av mobilitetspakken. I tillegg vil Arbeidstilsynet og Statens vegvesen svare på hva de kan bidra med for å kontrollere at de nye reglene overholdes.

Det er Silje Alund Lødemel og Bjarne Sandnes som kommer fra Statens vegvesen, mens det er Morten Lien og Oddmar Nyrnes som kommer fra Arbeidstilsynet. Under dette møtet kan dere som følger sendingen sende direkte spørsmål for å få svar på det dere lurer på. 

Vel møtt.

Sendingen kan du se her fra klokken 18:00.