Til helgen arrangeres sykkelrittet Tour of Norway. Rittet skal over Haukelifjell og fra Haukeligrend til Hovden på lørdag og over Brokke–Suleskard på søndag.

Disse veiene vil bli helstengt mot rittets kjøreretning i en lenger periode. Med rittets kjøreretning vil trafikken måtte følge etter syklistene, i anslagsvis 38-50 km/t.

Disse fjellovergangene berøres:

 
Lørdag 27. mai (rittet går vest–øst, Jondal–Hovden)

  • Kl. 14.30-17.45: Stengt strekning E134 X RV .9 Haukeligrend til rv. 13 X E134 Røldal
  • Kl. 14.30-17.45: Redusert fremkommelighet strekning rv. 13 x E134 Røldal til E134 X rv.9 Haukeligrend
  • Kl. 16.15-18.30: Stengt strekning rv. 9 Hovden til rv.9 X E134 Haukeligrend
  • Kl. 16.15-18.30: Redusert fremkommelighet rv.9 X E134 Haukeligrend til rv. 9 Hovden

Søndag 28. mai (rittet går øst–vest, Valle i Setesdal–Stavanger)

  • Kl. 12.45-15.15: Stengt Fv. 450 Suleskard–Brokke
  • Kl. 12.45-15.15: Redusert fremkommelighet Fv. 450 Brokke–Suleskard

For mer spesifikk trafikkinformasjon finner dere på Tour of Norway sine nettsider: Trafikkinformasjon 2023 | Tour of Norway

Tour of Norway ber om forståelse for at flere veistrekninger må stenges for å sikre god trafikksikkerhet under rittet.