Konkurransen med tilbudsfrist 12. januar omfatter etablering, drift og vedlikehold av ny døgnhvileplass for tungtransport langs den drøyt tre mil lange strekningen nord for Boknafjorden. 

Det er aktuelt å inngå kontrakt med enten en eller to private aktører/leverandører. Statens vegvesen legger opp til en ordning med betaling for årlig leie. 

Fornøyd med utviklingen 

– NLF Rogaland har over tid arbeidet hardt for en døgnhvileplass i Aksdal-området. Her møtes E134 og E39, slik at det er et godt knutepunkt for etablering. Vi har purret kraftig den siste tiden, for Vegvesenet hadde lovet oss en plass i det aktuelle området. Nå er den endelig på vei ut i markedet, kommenterer regionssjef i NLF, Reidar Retterholt. 

Styrene i NLF Agder og Rogaland er derfor fornøyde med utviklingen, men de understreker at det er langt igjen til man er i mål. 

– Det er fremdeles et enormt behov langs E134 over Haukeli og RV 41 gjennom Agder og Telemark. 

Han forteller at de også er lovet en døgnhvileplass i området Forus. 

– Dette er et viktig knutepunkt mellom E39 og RV509, som går forbi Risavika havn hvor det er mye næringsvirksomhet, forklarer Retterholt. 

I tillegg er det under etablering en døgnhvileplass i Valle langs RV9. I Setesdalen, hvor Vegvesenet har lovet NLF Agder en døgnhvileplass, er det innenfor rekkevidde langs RV9 og FV42. 

– I løpet av våren kommer det derfor en plass på Evje, forteller Retterholt. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

HAR VENTET LENGE: – NLF Rogaland har over tid arbeidet hardt for en døgnhvileplass i Aksdal-området, forteller regionsjef i NLF, Reidar Retterholt. Foto: Elisabeth Nodland HAR VENTET LENGE: – NLF Rogaland har over tid arbeidet hardt for en døgnhvileplass i Aksdal-området, forteller regionsjef i NLF, Reidar Retterholt. Foto: Elisabeth Nodland

Dette er kravene til døgnhvileplassen 

– Det er behov for mellom 25 og 35 oppstillingsplasser på strekningen. Vi krever at anlegget må ha servicebygg med toalett og dusj, sier fungerende seksjonssjef Geir Lorens Jørgensen i Statens vegvesen. 

Den nye døgnhvileplassen skal betjene tungtransport fra både E39 og E134. 

Kjøreavstand fra E39/E134 til innkjøring døgnhvileplass skal være maksimalt to kilometer. 

Det er i konkurransen opsjon på at valgt leverandør i kontraktsperioden skal etablere ladeinfrastruktur for tungbil. 

Hvor kan døgnhvileplassen ligge? 

Aktuelle områder for døgnhvileplass kan i prinsippet være på hele strekningen fra toplanskrysset E134/E39 på Våg i Tysvær kommune til framtidig Rogfast dagsone i Bokn kommune, ikke langt fra Arsvågen ferjekai. 

Statens vegvesen har allerede hatt dialog med tre grunneiere med egnet regulert næringsareal på strekningen. 

Av de tre grunneierne er to lokalisert i Aksdal Næringspark, og én i Haugaland Næringspark. 

– Vi oppfatter at alle de tre grunneierne sitter på areal som kan være egnet til døgnhvileplass. Men vi vil også kunne vurdere etablering på andre arealer, dersom arealbruk er avklart, legger Jørgensen til. 

Hvorfor døgnhvileplass? 

Målet med denne anskaffelsen er å gi et bedre tilbud til tungtransportsjåfører som skal gjennomføre normal døgnhvile, redusert ukehvile (maks 45 timer) eller ta pauser (45 minutter) innenfor regelverket om kjøre- og hviletid. 

Kjøre- og hviletidsreglene pålegger sjåførene som kjører tunge biler å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge for å få en normal søvnperiode. Utkvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. 

Når skal døgnhvileplassen åpne? 

Statens vegvesen ønsker å signere kontrakt før sommeren 2024, og åpne døgnhvileplassen innen ett år fra da, altså før sommeren 2025. 

Avtaleperioden gjelder i utgangspunktet 10 år, men med opsjon for leietaker å forlenge avtalen 1 + 1 år til totalt 12 år.