NLF ble skuffet over at regjeringen ikke avsatte øremerkede midler til flere døgnhvileplasser da forslag til statsbudsjettet ble presentert. Dette synes Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er paradoksalt, spesielt når regjeringen har erklært at å sikre et seriøst og trygt arbeidsliv er en av deres hovedprioriteringer. 

Tilstrekkelig antall døgnhvileplasser og gode sanitæranlegg langs veiene er avgjørende for å sikre sjåførene anstendige arbeidsforhold. NLFs viseadministrerende direktør, Jan-Terje Mentzoni, har tidligere tatt til orde for å mene at norske lastebilsjåfører, som sørger for at resten av Norge får varene de trenger, fortjener bedre. 

– Vi setter derfor pris på at et parti som Høyre prioriterer døgnhvileplasser så høyt. Vi regner selvsagt med at det vil få økt fokus dersom de igjen inntar regjeringskontorene, sier markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud. 

På stedet hvil 

Målet var å ha 80 døgnhvileplasser klare i 2023, men så langt har kun 55 blitt bygget. NLF mener at dette på langt nær er noe man kan være fornøyd med.  

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har i flere sammenhenger vist stor forståelse for denne utfordringen, men det hele står likevel på stedet hvil. 

I Høyres alternative statsbudsjett for 2024 ønsker de derimot å øremerke 50 millioner kroner for å bygge flere døgnhvileplasser. Partiet understreker at samferdsel er en hjertesak for dem, selv om de er klar over at det fortsatt er utfordringer som må løses for å sikre en effektiv infrastruktur som gir næringslivet raskere varetransport. 

I sitt alternative budsjett fremhever de behovet for å bygge nytt i tillegg til å vedlikeholde eksisterende infrastruktur. Høyre setter derfor av mer midler til planlegging og investeringstiltak på riksveiene. 

Grønn klimapakke 

Partiet mener det haster med å omstille tungtransporten og mener regjeringen gjør for lite. Høyre har derfor utviklet en klimapakke spesielt rettet mot tungtransporten. Den inkluderer økte midler til Enova for å bygge ut ladestasjoner langs riksveiene, etablering av flere døgnhvileplasser, og økte bevilgninger til Grønt landtransportprogram.

Det er i denne pakken partiet foreslår å øremerke 50 millioner kroner til nye døgnhvileplasser.