Dette bekrefter Nordic Logistics Association (NLA) overfor Lastebil.no. NLF er medlem av NLA, som er et nordisk samarbeid med stor slagkraft inn mot EU. I 2019 gikk NLA inn i et samarbeid med de franske og tyske søsterorganisasjonene FNTR og BGL, med felleskontor i Brüssel.

Må være realistisk

Transportbransjen står klar til å tilpasse seg nye klimanøytrale energikilder og teknologier for å nå de klimamålene som er satt i EU.  Det understrekes samtidig viktigheten av at man har et realistisk bilde på hvordan det kan gjennomføres, og at teknologinøytralitet er en forutsetning.

Fra Felleskontoret meldes det om at NLA, FNTR og BGL er glade for at EU-kommisjonen har lyttet til transportsektoren ved å innføre et krav om at 90 prosent av tungbilene skal være nullutslippsbiler i 2040. Dermed står døren på gløtt for innkjøp av nye lastebiler med forbrenningsmotorer fremfor et totalforbud, som var utgangspunktet i 2019.

– Det må sies å være en seier for næringen, så gjenstår det å se om utviklingen av nullutslippsløsninger går så fort at det likevel ikke blir behov for slike kjøretøy, sier viseadministrerende direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni.

MÅ SATSE PÅ INFRASTRUKTUR: – Gitt de svært ambisiøse CO2-målene, vil det derfor nå være opp til markedet og EU-landene å være like ambisiøse for å sikre tilstrekkelig infrastruktur for å distribuere alternativt drivstoff samt et tilstrekkelig energinett i Europa, sier sier leder for NLA, Torsten Laksafoss Holbek. Foto: Elisabeth Nodland MÅ SATSE PÅ INFRASTRUKTUR: – Gitt de svært ambisiøse CO2-målene, vil det derfor nå være opp til markedet og EU-landene å være like ambisiøse for å sikre tilstrekkelig infrastruktur for å distribuere alternativt drivstoff samt et tilstrekkelig energinett i Europa, sier sier leder for NLA, Torsten Laksafoss Holbek. Foto: Elisabeth Nodland

Ambisjonsnivået på infrastruktur må opp på nivå med CO2-kravene

Samtidig påpekes det at utrullingen av hydrogeninfrastruktur og ladestasjoner for tungbiler imidlertid bare er i den første fasen.

– Gitt de svært ambisiøse CO2-målene, vil det derfor nå være opp til markedet og EU-landene å være like ambisiøse for å sikre tilstrekkelig infrastruktur for å distribuere alternativt drivstoff samt et tilstrekkelig energinett i Europa. Tett oppfølging av fremdriften mot de ambisiøse målene vil være avgjørende for å sikre at alle leddene i utviklingen går i takt og ikke stopper opp, sier leder for NLA, Torsten Laksafoss Holbek.

Videre peker han på at batteridrevne elektriske biler og hydrogendrevne lastebiler fortsatt i overskuelig fremtid kommer til å ha en pris som ligger to til fem ganger høyere enn tilsvarende biler med  forbrenningsmotor.

– Det er derfor viktig at det er insentiver for transportaktørene til å gå inn i det grønne skiftet, før det er økonomisk gjennomførbart å gjøre det, sier Holbek.

Skuffet

Felleskontoret, på lik linje med NLF i Norge,  har i lang tid bedt om anerkjennelse av fornybare og miljømessig bærekraftige drivstoff ved siden av batterielektrisk for tunge kjøretøyer. Dette ville satt fart på det grønne skifetet ved at næringen kunne benytte seg av nåværende infrastruktur og fått ned CO2-utslippene umiddelbart, uten risiko for å redusere produktiviteten eller sette sikkerheten i forsyningskjedene i fare.

–  Vi er derfor skuffet over at klimanøytrale drivstoff i forslag ikke fikk tilstrekkelig oppmerksomhet i denne runden, avslutter Holbek.