Tirsdag 19. desember kunne vi lese om den alvorlige ulykken på E6 Namsskogan i Trønder avisa. 

Artikkelen rapporterte om en 12 timer lang stengning av veien. Et vogntog hadde sakset og sperret veien helt, og til tross for at den nærmeste bilbergeren var tilgjengelig, ba politiet om hjelp fra en bilberger 14 mil unna. Dette forsinket bergingsarbeidet betydelig.

Årsaken til forsinkelsen var en nasjonal avtale mellom politiet og veihjelpsselskapet Redgo som ble implementert i mars. Avtalen har blitt kritisert av Markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norges Lastebileier-Forbund for å forsinke oppryddingen på viktige veier, som E6. 

– En nasjonal avtale på å rydde en internasjonal hovedveg, som krever maksimal oppetid, er hinsides all fornuft. Det er helt krise, mener Olafsrud. – En nasjonal avtale på å rydde en internasjonal hovedveg, som krever maksimal oppetid, er hinsides all fornuft. Det er helt krise, mener Olafsrud.

 

Operasjonelt sett mener både politiets innsatsleder og lastebilbransjen at det er mest hensiktsmessig å benytte den nærmeste bergingsbilen for å minimere tidsbruken. Dette er spesielt viktig for å sikre rask berging og gjenåpning av veien for trafikk.

Politiets fellestjenester forklarer at avtalen er regulert etter en spesiell prosedyre der de har kontrakter med to leverandører. Hvis ingen av disse leverandørene kan levere innenfor en responstid på 90 minutter, tillater avtalen politiet å velge en annen leverandør i tidskritiske situasjoner.

På spørsmål om betalingen for bergingsoppdrag, påpeker politiets fellestjenester at politiet rekvirerer bergingen der det anses som nødvendig. Kostnadsansvaret kan variere, men politiet dekker vanligvis kostnadene for sine egne oppdrag, mens privatpersoner er ansvarlige for kostnader hvis politiet rekvirerer berging på deres vegne.

Les hele saken på Trønder Avisa her