Tiden er overmoden for å kontrollere om man har «røde løyver» som er aktivt i bruk, og søke om et fellesskapsløyve for disse. Det er fortsatt flere som har en jobb å gjøre før de nye reglene trer i kraft, og NLF advarer mot at det vil bli kø.  

– De «røde løyvene» har vært en overgangsordning, og har siden 2008 bare vært gyldige i Norge. Flere vil derfor allerede ha fellesskapsløyver i tillegg. Dersom man har fått et fellesskapsløyve for alle de røde, er ikke dette en problemstilling. Samtidig er det viktig å være klar over at dersom man for eksempel sitter med ti fellesskapsløyver og fire nasjonale løyver, må skaffer seg flere kopier dersom alle 14 løyvene er i bruk. For de som bare sitter med «røde løyver», må man sørge for å få oppdatert disse til fellesskapsløyver, sier Klingsheim.  

Dårlig tid 

Han mener at det haster med å få dette i orden før fristen går ut.  

– For de som ikke har kommet i gang med prosessen om å søke om fellesskapsløyver, begynner man å få dårlig tid. Vi tilråder derfor alle som ikke har kommet i gang med dette å gjøre noe med det nå. På den måten vil du kunne unngår å måtte stå i kø, sier Klingsheim. 

Videre understreker han at 1. januar 2025 er en endelig dato. 

– Dersom du blir stanset for manglede fellesskapsløyve etter denne datoen, vil du bli stående til dette er ordnet, sier Klingsheim.  

Få orden 

Han oppfordrer derfor alle om å gå til Statens vegvesens sitt transportørregister dersom man er usikker på om man har aktive «røde løyver». 

– I Statens vegvesens oppslag i transportørregister kan du enkelt søke på ditt firmanavn og se hvilke løyver som er registrert på deg. Det er også bare å ta kontakt med løyvekontoret, så vil du få hjelp, sier Klingsheim.  

 

Hva må du gjøre med de «røde løyvene»? 

 • Søke Fellesskapsløyve 
 • Innfri gjeldende regler 
 • Transportforetaket må være etablert i Norge for å kunne få løyve  
 • Vandel og politiattest 
 • Tilfredsstillende økonomisk evne (bankgaranti eller tilsvarende) 
  - Kr. 95.000,- første løyve 
  - Kr. 35.000,- for øvrige 
 • Tilstrekkelig faglig kompetanse 
  - Avlegge prøve på SVV 
  - Har vært daglig leder sammenhengende i minst 10 år fra før den  
  4. desember 2009