En av sakene som opptar medlemmene for tiden er nyheten om at Fair Transport sertifiseringen skal åpnes opp for ikke-medlemmer. 

Frank Brubakk, i Frank Brubakk Transport, har vært Fair Transport sertifisert i tre år. Han er enig i at det er riktig å åpne Fair Transport for ikke-medlemmer. 

– Jeg tror det er viktig for at det som ligger i sertifiseringen skal kunne ha slagkraft og benyttes i anbud som et fortrinn. Så lenge dette er en sertifiseringsordning kun for medlemmer, er ikke dette mulig, sier Brubakk. 

Teller på knappene 

Jørn-Sture Johansen, som driver Johansen Transport og Odd Leif Nyseth, i Odd Leif Nyseth Kran og Transport, teller på knappene og vurderer å sertifisere seg,

 Jeg ser absolutte en fordel med å gjøre det, og jeg har tenkt på det en stund, og lenge før det ble kjent at det skulle åpnes opp for alle, sier Nyseth. 

Rekruttering på topp 

– Det er viktig å delta, for det er her vi kan bidra til å påvirke hva NLFs agenda skal være fremover. Her er det rom for å uttale seg, og ikke minst bli hørt. I tillegg er det en viktig sosial arena hvor vi får truffet andre medlemmer, sier Eirik Inge Markussen, daglig leder i Berg Transport.  

Han er spesielt opptatt rekruttering og han mener at det fortsatt må være nummer en prioritet over saker som NLF skal jobbe med.  

– I tillegg er det å jobbe for like konkurransevilkår og like regler for utenlandske og norske sjåfører svært viktig for oss, sier Markussen. 

Han peker også på at det må gjøres noe med å få slutt på at yrkessjåfører som er involvert i trafikkulykker automatisk får fratatt sertifikatet på stedet. 

Nå ser han derimot frem til to travle dager med møter og sosialt samvær i Stavanger.