Under onsdagens medlemsmøte får dere møte to av Statens vegvesen (SVV) og politiets mest innovative sjeler, Tore Jan Hansen og Henning Ø. Johansen. De vil vise at det meste er mulig, bare man vil. Det blir en grundig samtale med både SVV og politiet, hvor vi vil berøre et pilotprosjekt om fremkommelighet, gi en statusoppdatering på vinterdrift, samt utforske mulighetene for å etablere nye døgnhvileplasser, dersom man er villig til det.

Videre i sendingen vil vi også diskutere realiteten bak de nye klimamålene for tungtransporten i statsbudsjettet, hvordan Tolletaten kan jobbe mer hensiktsmessig, og hvilke konsekvenser utfallet av akselløft-saken kan få.

NLF stiller også spørsmål ved om kabotasje er et tilbakelagt problem, og vi vil informere om de nye kravene til verneombud.

Her kan dere følge sendingen fra klokken 18:00!>>>

Vel møtt!