Dette melder NLFs søsterorganisasjon, Sveriges Åkeriföretag, i en pressemelding. 

Lengre kjøretøy styrker den svenske konkurransekraften ved å effektivisere godstrafikken på veiene, med både positive klimaeffekter, økt trafikksikkerhet og lavere transportkostnader. 

– Arbeidet med å godkjenne lengre kjøretøy på opptil 34,5 meter har pågått i mange år, hvor både undersøkelser og testkonvoier i reell drift har vist betydelige positive effekter. Det er utrolig gledelig at vi endelig får muligheten til å investere og satse på lengre, mer klimavennlige kjøretøy også i Sverige, sier Ulric Långberg, samfunnspolitisk sjef hos Sveriges Åkeriföretag. 

Grundig undersøkt 

Svenskene har allerede godkjent kjøretøy på opp til 74 tonn, og denne maksgrensen vil forbli uendret. Bremselengden blir heller ikke lengre, da hvert enkelt hjulaksel bremser en del av kjøretøyets vekt. 

Det vil heller ikke føre til økt slitasje på veinettet, da vekten fordeles på flere hjulaksler, og kravene til framkommelighet for de ulike kjøretøykombinasjonene blir de samme som for 25,25 meters kjøretøy. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 

POSITIVT: Ulric Långberg, samfunnspolitisk sjef hos Sveriges Åkeriföretag, forteller at arbeidet med å godkjenne lengre kjøretøy på opptil 34,5 meter har pågått i mange år, hvor både undersøkelser og testkonvoier i reell drift har vist betydelige positive effekter. POSITIVT: Ulric Långberg, samfunnspolitisk sjef hos Sveriges Åkeriföretag, forteller at arbeidet med å godkjenne lengre kjøretøy på opptil 34,5 meter har pågått i mange år, hvor både undersøkelser og testkonvoier i reell drift har vist betydelige positive effekter.

Gjør som finnene 

Svenskene ser nå til Finland, som åpnet hele sitt veinett for lengre kjøretøy allerede i 2019. 

– Når vi ser på Finlands positive erfaringer med lengre kjøretøy, føles det bra at våre transportfirmaer nå får mulighet til økt effektivitet, redusert miljøbelastning og styrket konkurransekraft, avslutter Ulric Långberg. 

FAKTA:  

Fordeler med lengre kjøretøy er mange: 

• Det er klimavennlig å frakte mer gods med færre kjøretøy, noe som relativt sett reduserer utslippene av karbondioksid. 

• Ifølge beregninger fra Trafikverket reduseres utslippene fra tungtrafikken med 4-6 prosent, men med så mye som 30 prosent for noen individuelle transporter. 

• Transportkostnadene reduseres når transporteffektiviteten øker. 

• Risikoen for ulykker reduseres, siden færre kjøretøy trengs for å transportere samme mengde gods. 

• Lengre lastebiler er positivt fra et kompetanseforsyningsperspektiv, da transportnæringen mangler yrkessjåfører. Færre sjåfører kan nå transportere mer gods, noe som reduserer selskapenes personalkostnader.