Høsten 2018 avdekket Lastebil.nos redaksjon store uregelmessigheter ved Vlantana Norges regnskap. Disse indikerte at sjåførene mottok langt lavere lønn enn selskapets aktivitetsnivå skulle tilsi. Etter at funnene ble delt med Statens vegvesens krimseksjon, gikk etatene til verks. Siden dette har saken pågått, men nå holder lagmannsretten fast på tingrettens dom.

Erstatning på opp mot 20 millioner

I dommen er firmaet Vlantana Norge og dets eier dømt til å betale 52 litauiske lastebilsjåfører 13,4 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter, skriver  Fri Fagbevegelse.

Til sammen blir erstatningen sjåførene mottar opp mot 20 millioner kroner. Lagmannsretten har dermed stadfestet dommen fra tingretten der sjåførene også fikk medhold, men erstatningen blir høyere fordi det har gått lengre tid.

Transportselskapet tok markedsandeler i Norge etter oppstart i 2018, men dette var mye på grunn av at de underbetalte sine ansatte. Ved sammenligning av drifts- og lønnskostnader ved Vlantana Norge og en rekke konkurrerende transportforetak av tilsvarende størrelse, kunne Lastebil.no i november 2019 avdekke at lønnskostnadene per ansatt i Vlantana Norge var under halvparten av de hos konkurrentene, selv om selskapet hadde høyere driftskostnader enn gjennomsnittet. Dette indikerte at lønnsnivået var unormalt lavt sett opp mot aktivitetsnivået. Etter  avsløringer om systematisk underbetaling og bruk av falske timelister, ble selskapet slått konkurs. 

Holdes personlig ansvarlig

Styreleder og tidligere daglig leder i Vlantana Norge, Vladas Stoncius Junior holdes likevel personlig ansvarlig for erstatningen til sjåførene, selv om selskapet er slått konkurs. Han må også betale saksomkostninger på over 6,7 millioner kroner. 

Hvis du ikke husker hele saken, kan du få en oppsummering av saken på Lastebil.no

Styreleder og tidligere daglig leder i Vlantana Norge, Vladas Stoncius Junior (til høyre i bildet), holdes personlig ansvarlig for erstatningen til sjåførene. Her sammen med grunnlegger Vladas Stoncius Senior (til venstre) og Tomas Stonys, direktør i Vlantana UAB (i midten). Bildet er tatt under et pressemøte i Vlantana Norges lokaler på Gardermoen i november 2019. Foto: Stein Inge Stølen Styreleder og tidligere daglig leder i Vlantana Norge, Vladas Stoncius Junior (til høyre i bildet), holdes personlig ansvarlig for erstatningen til sjåførene. Her sammen med grunnlegger Vladas Stoncius Senior (til venstre) og Tomas Stonys, direktør i Vlantana UAB (i midten). Bildet er tatt under et pressemøte i Vlantana Norges lokaler på Gardermoen i november 2019. Foto: Stein Inge Stølen