Leiv Sand Transport (LST) og Litra er to selskap som på hver sin side stor kontaktflate og et godt renomme i markedet. Selskapene har et mangeårig samarbeid med hverandre og sammenfallende kultur og egenskaper. Litra kjøper 51 prosent av aksjene i Leiv Sand Transport, og oppkjøpet skal gi begge en større tyngde, bredde og muliggjøre ytterligere vekst, skriver Litra i en pressemelding på vegne av begge selskap.

Skal utvikles videre

Leiv Sand Transport har de siste årene opplevd sterk vekst i aktiviteten og ser behovet for å etablere en base for ytterligere vekst, og knytte til seg en samarbeidspartner for å utvikle selskapet og organisasjonen videre.

Selskapet har også rettet søkelyset på drift og leveranser, men ønsker å styrke seg ytterligere på områder som blant annet innkjøp, ledelsessystemer og organisasjon. Dette er områder Litra vil styrke LST på.

Tilstedeværelse i nord

Litra har over tid sett behovet for å øke sin tilgjengelighet til og tilstedeværelse i Nord-Norge for å styrke den aktiviteten selskapet allerede har i nord. Der vil samhandling med LST styrke Litra-konsernet ytterligere.

Kjøpet er betinget av godkjennelse i konkurransetilsynet.

Litra AS eier i tillegg 50 prosent av Notra AS (Oslo), 33,33 prosent av Malvik Vask og Terminal AS med det heleide datterselskapet Sveberg Eiendom AS (begge Malvik) og MVT Tønsberg AS (Tønsberg), samt 17,5 prosent i Toten Transport Holding AS (Gjøvik), og gjennom Litra Gass AS 45 prosent av Scan Tank Auto AS i Nyborg.