Statens vegvesen har i sin pressemelding fredag gjort det klart at Lærdalstunnelen vil bli helt stengt på nattestid mellom klokken 18:00-06:00 i to til tre år når oppgraderingsarbeidet påbegynnes i 2025. Dette vil også gjelde nødetatene. 

Enorme konsekvenser 

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, har siden planene om nattestengning ble kjent, advart sterkt mot å gjennomføre det på denne måten. Diskusjonen har pågått i flere år, hvor NLF har hatt tett dialog med Statens vegvesen (SVV) i forhold til de enorme konsekvensene en stengning vil få for transportnæringens kunder og oppdragsgivere. Spesielt ille vil det bli på vinterstid. 

– De negative konsekvensene er mange, både for beredskap og transport og ikke minst for bo- og arbeidsmarked at det er blir det svært vanskelig. I verste fall risikerer man å stenge av Vestlandet fra resten av Norge vinterstid, sier. Mo. 

Også NLFs regionsjef, Jan-Ove Halsøy, ser alvorlig på saken. 

– Vi gikk tidlig ut med at Lærdalstunnelen burde stenges helt i sommerhalvåret, når det fantes gode omkjøringsmuligheter via andre fjelloverganger. Dette er ifølge Statens vegvesen i dag helt uaktuelt, noe vi synes er svært skuffende, sier Halsøy. 

Ikke blitt hørt 

Andre forhold som NLF har pekt på og som Statens vegvesen har låst for videre diskusjoner, er tolvtimers vinduet tunnelen skal stenges. SVV er klar på at tunnelen må stenges i tolv timer, og tidsrommet tunnelen stenges kan justeres marginalt.  

– Foreslått stenging er fra kl. 18:00 – 06:00, men dette kan kanskje endres til 18:30 – 06:30. For lokaltrafikken i Lærdal og Aurland kan en justering på 30 minutter bety noe, men for øst-vest trafikken mellom østlandsområdet og Bergensregionen har det liten betydning, sier regionsjef i NLF, Jan Ove Halsøy.

Både NLF-direktøren og regionsjefen mener at andre alternativer må kunne vurderes. 

– Hele poenget er at vi må ta oss bedre tid med dette slik at man kan få en skikkelig konsekvensutredning og en god oversikt over hvilke tiltak som faktisk kan gjennomføres, sier Mo.  

«Rød knapp» 

På tross av at flere av NLFs innspill ikke har blitt hørt, er det ett viktig innspill NLF heldigvis fått gjennomslag for. 

– Vi har foreslått at byggeleder i Statens vegvesen skal ha en «rød knapp» som kan aktiveres dersom andre fjelloverganger blir stengt på nattestid. Dette har resultert i at Statens vegvesen vil ha en klausul i alle arbeidskontrakter som inngås at Lærdalstunnelen om at den skal holdes åpen dersom andre fjelloverganger blir stengt. På den måten sikrer man en forutsigbarhet for transportnæringens kunder og oppdragsgivere, sier Halsøy. 

Entreprenører vil med denne klausulen akseptere at de på kort varsel kan få melding fra byggeleder om at arbeid i tunnelen ikke kan påbegynnes kl. 18:00. 

Alarm om Rv7 Hardangervidda stenges 

NLF har allerede vært i kontakt med prosjektansvarlig i Statens vegvesen, Stig Magnus Berg-Thomassen, og han har vært krystallklar på at «nøkkelen» for å ta i bruk den «røde knappen» må være Rv7 Hardangervidda.  

– Dersom værprognoser varsler at Rv7 Hardangervidda kan bli stengt, eller at den blir stengt på grunn av uvær, må prosjektleder benytte «den røde knappen» slik at transportnæringen kan benytte seg av Rv 52 Hemsedalsfjellet eller E16 Filefjell. Fv50 Aurland-Hol og E134 Haukelifjell er ikke fullgode alternativ for øst-vest trafikken mellom Bergensregionen og østlandsområdet. Her vil blant annet høydebegrensninger i tunneler og regler om kjøre- og hviletid sette en effektiv stopp for trafikk på disse strekningene, sier Berg-Thomassen. 

Videre bekrefter han at de fremover selvsagt vil jobbe for økt vinterberedskap på øvrige fjelloverganger når oppgraderingsarbeidet i Lærdalstunnelen pågår. 

– Spesielt vil dette være viktig på for- og ettervinter. Andre forhold vil være økt beredskap og evne til å gjennomføre flere tungbilkolonner på Rv7 Hardangervidda og E134, sier Berg-Thomassen. 

Dispensasjon

Videre arbeider NLF med å få på plass tiltak som dispensasjon fra regler om kjøre- og hviletid (lik de vi hadde under pandemien). 

– Dette er også er et viktig virkemiddel, spesielt i forhold til trafikksikkerheten. Dispensasjonen det er snakk om er strekningsbestemt og må gjelde i vintersesongen når det er vanskelig å beregne fremføringstiden, avslutter Halsøy. 

NLF ber nå samtlige transportører som blir berørt av oppgraderingsarbeidet i Lærdalstunnelen om å ta kontakt med sin(e) kunder og oppdragsgivere så tidlig som mulig for å finne løsninger på kommende utfordring.