– Dette burde vært unngått, mener regionsjef i NLF, Guttorm Tysnes. 

Dette skriver Oppland Arbeiderblad i en nyhetssak onsdag ettermiddag. 

Allerede tirsdag morgen ved 05:00 tiden skal ha blitt varslet til vegtrafikksentralen om ekstremt glatte veier i området, noe Arild Tullut i Gudbrandsdal Frakt AS (GDF) bekrefter overfor Oppland Arbeiderblad. Likevel smalt det fire timer etter at varselet ble ringt inn. 

– Feil driftsklasse 

Tysnes mener at en årsak til ulykken er at fv. 33 over Tonsåsen er plassert i feil driftsklasse for vedlikeholdet. Han viser til at både trafikktallene og andelen av tunge kjøretøy tilsier at dagens klasse D ikke er godt nok. 

Tysnes er tydelig på at det burde vært saltet eller strødd over Tonsåsen denne morgenen, og viser til at det er rutinerte yrkessjåfører som kjører på strekningen som er vant til ruskete forhold. 

Tysnes har tatt opp forholdet med Innlandet fylkeskommune, som eier veien over Tonsåsen. 

Skal evaluere hendelsen 

Seksjonssjef, Arne Fredheim, i Innlandet fylkeskommune sier til Oppland Arbeiderblad at fylkeskommunen tar en evaluering med driftsentreprenøren i etterkant av denne type hendelser sammen med driftsentreprenøren for å vurdere om de har forbedringspunkter til vinterdriftsstandarden som er beskrevet. 

Oppland Arbeiderblad skriver videre at politiet har vært på ulykkesstedet med sju betjenter. De skal ha avhørt alle de involverte, og skaffet seg bilde av det som skjedde. 

Ingen kom alvorlig til skade etter hendelsen.