– Det har vært forhandlet med begge selskaper, men hovedårsaken til at beslutningen falt på Vianor, er at de dekker en større andel av landet med sine 67 avdelinger mot Dekkmann sine 35 avdelinger, sier markedsdirektør- i NLF, Kjell Olafsrud.  

Han peker videre på at utviklingen på avtalen med Dekkmann har vært positiv, men at den ikke helt har svart til forventningene. 

Ny kontrakt signert 

Mandag 9. januar ble det offisielt, og avtalen ble underskrevet på NLFs kontorer i Oslo av administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, salgs manager B2B i Vianor, Roine Karlsson og commercial fleet manager i Vianor, Markus Eriksson.  

– Dette er stort for oss, og vi ser frem til å bli bedre kjent med NLF og deres medlemmer. Avtalen gir oss gode muligheter for videre vekst, og som Nordens ledende dekkleverandør, er vi godt forberedt på å møte de behov som kreves for norske kjøreforhold, sier Markus Eriksson i Vianor, til Lastebil.no. 

God utvikling 

Vianor har hatt en eventyrlig vekst i Norge de siste årene. Siden 2016 har de økt omsetningen sin fra mellom 600-700 millioner til nærmere 1,5 milliarder kroner. 

– Noe av grunnen til denne suksessen handler om at vi har et suverent servicenettverk og at kundene våre på den måten ivaretas på en svært god måte. Nå gleder vi oss til å komme i gang med samarbeidet med NLF, sier Roine Karlsson i Vianor. 

Vianor blir ny samarbeidspartner: Fra venstre,  salgs manager B2B i Vianor, Roine Karlsson, commercial fleet manager i Vianor, Markus Eriksson og NLF-direktør, Geir A. Mo. Foto: Elisabeth Nodland Vianor blir ny samarbeidspartner: Fra venstre, salgs manager B2B i Vianor, Roine Karlsson, commercial fleet manager i Vianor, Markus Eriksson og NLF-direktør, Geir A. Mo. Foto: Elisabeth Nodland

Kampanjetilbud fra Würth

NLFs samarbeidspartner Würth har en rekke tilbud i januar for deg som NLF-medlem.

Se alle tilbudene her

Nærmere en halv million innom kontrollplassene

I 2022 var 496 000 tunge kjøretøy innom en av Vegvesenets kontrollplasser. Det ble funnet feil og mangler på over 47 000 kjøretøy.

Av de 496 000 tunge kjøretøyene som var innom en kontrollplass i løpet av 2022, ble nærmere 85.000 tunge kjøretøy underlagt en grundig kontroll.

I fjor ble det ble det gjennomført totalt 84 351 tungbilkontroller i Norge, rundt 5 000 flere enn i 2021. Det ble avdekket feil og mangler i 47 623 kontroller. Kjetil Wigdel understreker at dette ikke betyr at det er feil og mangler ved over halvparten av alle vogntog på vegene i Norge.

- At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne. Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter. De aller fleste tungbilene som kjører på norske veger har alt i orden, sier leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel, i en pressemelding.

Omtrent 23500 av de som ble kontrollert fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 13 000 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

I 2022 ble det gitt mer enn 11 000 overtredelsesgebyrer for ulike forhold, og 1 900 førere og transportbedrifter ble anmeldt for et eller flere forhold. Over halvparten av disse kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

Les mer om dette hos Statens vegvesen

I 2022 var 496 000 tunge kjøretøyer innom en av kontrollstasjonene til Statens vegvesen. I 2022 var 496 000 tunge kjøretøyer innom en av kontrollstasjonene til Statens vegvesen.