– Nå skal det ikke være tvil om hva vi mener om viktigheten av å videreføre vegprosjektet E134 Vågsli-Seljestad. Det er derfor NLF deltar i denne viktige politiske markeringen i form av en konvoi lørdag 29. april, sier NLFs regionsjef, Reidar Retterholt.

Flyttet på for mange ganger

Han forklarer at ny Røldalstunnel i lang tid har vært prioritert i flere NTP ’er, men påpeker at den har blitt flyttet på hver gang det har kommet en ny NTP.

– Per i dag er strekningen rangert på andreplass i Statens vegvesen (SVV) sin liste over prioriterte vegstrekninger. Listen har blitt sendt til Samferdselsdepartementet i forbindelse med neste NTP, men vi frykter likevel at viktigheten av dette prosjektet ikke tas til følge på tross av dette, sier Retterholt.

Med seg har han NLFs regionsjefer, Roy Wetterstad og Jan-Ove Halsøy fra henholdsvis region tre og fem.

– Vi kan trygt si at E134 Haukelifjell har «norgesrekord» i å ligge i andre halvdel av NTP. Veistrekningen har vært «gryteklar» over lang tid, og er sånn sett «overkokt» nå, sier Halsøy.

Må gire opp

De er alle enig i at forbedring av den viktige øst – vest forbindelsen er svært viktig og vil få stor betydning for folk, næringsliv, trafikksikkerhet og miljø.

– Av de mest prekære strekningene er Røldalstunnelen et viktig sted å starte. De videre utfordringene står samtidig i kø med blant annet Saggrenda – Elgsjø, Dagslet og Oslofjordkrysning. Utviklingstempoet må gires opp for å få forbindelsen mellom øst og vest i landet opp på en akseptabel standard, mener regionsjef Wetterstad.

Utrygt

Strekningen Vågsli- Seljestad på E134 har i dag lange og bratte stigninger med smale og svingete parti som gjør det utfordrende å ta seg frem. I tillegg har krevende værforhold ført til stenging eller kolonnekjøring de siste årene.

– Dette skaper store utfordringer for fremkommelighet, trafikktrygghet og samfunnstrygghet, sier lagleder for konvoien, Pål Kårbø.

Videre forklarer han at ny Røldalstunnel er første trinn i utbyggingen Vågsli- Seljestad. Denne tunnelen er litt under 13 kilometer lang, og den har minimalt med høydemeter.

– Må bygge energieffektivt for fremtiden

Når det blir bygget ny Røldalstunnel vil man spare ca. 1000 høydemeter, i tillegg til at tunge kjøretøy vil spare 20 – 25 minutter i reisetid. Ikke minst vil man spare opp mot 50 liter drivstoff.

– I en tid hvor vi er inne i det grønne skiftet er det å bygge energieffektive veier essensielt. Vi står midt i en omstilling og med en stadig økt elektrifisering vil el-krisen som vi står i nå, kanskje bli regelen om vi ikke evner å bygge energieffektive veier. Her er ny Røldalstunnel et stjerneeksempel på hvordan det kan gjøres. Å bygge energieffektive veier er derfor en god strategi for å forvalte tilgjengelig energi på en god måte, mener regionsjef, Jan-Ove Halsøy.

Bli med

Konvoien er åpen for alle og vil bestå av personbiler, bobiler, bergingsbiler, varebiler, lastebiler og vogntog.

Det er en rekke aktører som stiller seg bak denne konvoien, og i tillegg til NLF er NAF, LO, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Transport og Logistikk Forbundet, E134, Hordalandsdiagonalen, Vegforum Øst-Vest og NHO med.

  • Dato:                           Lørdag 29. april
  • Fremmøtested:           Kontrollplassen på Seljestad
  • Fremmøte:                  Klokken 10:00-12:00
  • Avreise fra Seljestad: Klokken 12:00

Forventet ankomst til Liamyrane er klokken 12:45, hvor det vil bli holdt korte appeller og grillmat.