Basert på oppdatert informasjon fra fartsskriverprodusenter og lastebilprodusenter, ser det ikke ut til å være leveringsproblemer med den nyeste skriveren per dags dato. 

Bilprodusentene er i full gang med utskiftning 

Det rapporteres at bilprodusentene er godt i gang med å bytte ut skrivere til riktig type, og det blir ikke registrert nye kjøretøy uten at det er montert riktig skriver. De informerer også om at de er i gang med å erstatte G2V1-skrivere som ble montert i kjøretøy med registreringsdato etter 21. august. 

En lastebilprodusent har informert Statens vegvesen om at de allerede har fullført dette arbeidet, og at alle kjøretøy registrert etter 21. august nå har riktig skriver (G2V2). Det er også lastebilprodusentene som bærer kostnadene ved bytte av skriver. 

Forlenger ikke fristen ytterligere 

I samråd med Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen besluttet å ikke forlenge «unntaksfristen» utover 31. januar 2024, da det nå er god tilgjengelighet på G2V2-skrivere. 

Med andre ord blir det ikke gitt noen ny utvidet frist for bytte til riktig skriver for kjøretøy registrert etter 21. august. 

Ulik praksis i EU 

SVV ønsker likevel å gjøre alle oppmerksomme på at myndighetene i EU-landene ser ut til å håndtere saken litt forskjellig, og de anbefaler at norske transportforetak som kjører internasjonalt, gjør seg kjent med gjeldende kontrollpraksis i de landene de opererer i. 

Det kan også nevnes at Sverige vurderer å flytte/innskrenke «unntaksfristen» fra 31. januar 2024 til 31. desember 2023.