NLF-medlem, Petter Taraldsøy, er daglig leder i Taraldsøy Transport, som ligger midt i Etne sentrum. Han er vant til denne farlige vegstrekningen, siden flere av selskapets ruter går der deaglig. I den lille bygda bryr folk seg om hverandre, og de blir bekymret for at noen de kjenner har blitt skadet når meldinger om ulykker tikker inn. 

Haugesunds Avis har skrevet om Dina Fonnes, som kjører for Taraldsøy Transport. Hun var på vegen da det smalt tirsdag morgen.

– Det er andre gang på relativt kort tid jeg får telefoner fra bekjente om det går bra med meg. Om det var jeg som hadde vært i en ulykke. Du vet aldri hvem det er som har vært i en ulykke, og jeg tenker jo på det når jeg kjører fram og tilbake, sier Fonnes til Haugesunds Avis. 

Mange ulykker 

Det var ikke Fonnes som havnet i bilulykke denne gangen, men ulykker de siste årene har krevd flere liv. 

I februar omkom en trebarnsmor Etne, og de siste ti årene har 18 personer blitt skadet og fire har omkommet på vegen mellom Etne og Ølen. I tillegg skaper vinteren utfordringer med lange køer og forsinkelser hvert år. 

En utbedring har lenge stått på Statens vegvesens lister over vegprosjekter som burde startes, men ingen ting har skjedd. Nå ser det derimot ut til at det er bevegelse i saken.  

Bevegelse i saken 

Haugesunds Avis skriver at Vindafjord-ordfører, Ole Johan Vierdal (Sp), bekrefter at det nå er planer på gang.  

I det siste formannskapsmøtet før sommerferien hadde Statens Vegvesen orientering for politikerne om prosjektet som nå har navnet Ølen-Mørkeli, skriver lokalavisen. 

Veien skal utbedres fra krysset ved Fatland i Ølen til Mørkeli-krysset på Etne-siden. Prosjektet vil koste rundt 200 millioner, og er finansiert gjennom Haugalandspakken. 

Selv om ordføreren synes at det er på overtid, er han likevel glad for denne nyheten. 

RETTES UT: Slik ser planene ut for svingen der ulykken skjedde tirsdag denne uken. Svingene skal rettes ut, og det blir mye mer oversiktlig. Foto: Statens Vegvesen/Haugesunds Avis RETTES UT: Slik ser planene ut for svingen der ulykken skjedde tirsdag denne uken. Svingene skal rettes ut, og det blir mye mer oversiktlig. Foto: Statens Vegvesen/Haugesunds Avis

Viktig strekning 

Også Norges Lastebileier-Forbund synes dette er gode nyheter. 

– Dette er en av flere delstrekninger på E134 mellom Aksdal og Seljestad som må utbedres. Nå er det bra at det kommer utbedringer, men det er også viktig at hele strekningen Bakka (Stordalen) og Solheim (Etne og Vindafjord) utbedres snarest. Dette er en meget krevende vegstrekning for den tunge næringstrafikken, sier NLFs regionsjef på Vestlandet, Jan-Ove Halsøy. 

Håper å starte opp neste sommer 

Planleggingsleder Elisabeth Danielsen i Statens Vegvesen, forteller til Haugesunds Avis, at hun håper på byggestart sommer/høst 2024. 

– Så snart planen er vedtatt, kan vi erverve grunn og lyse ut jobben. Da er det klart til bygging siden vi lager byggeplanen samtidig med reguleringsplanen. Vi regner med at hele arbeidet vil ta minst to år. Veien blir holdt åpen, men det blir veiarbeid på ulike deler av strekningen i denne perioden, sier Danielsen til Haugesunds Avis. 

Etterspør et mer helhetlig arbeid 

Også NLFs regionsjef for Rogaland, reidar Retterholt, er glad for alt som gjøres for å bedre den ulykkesutsatte strekningen Ølen-Etne. Han etterspør likevel et mer helhetlig arbeid. 

– Når man først er i gang og bruker 200 millioner kroner, burde man bare fortsatt med å gjennomføre et mer helhetlig arbeid, slik at det kunne komme på plass gul stripe på hele strekningen fra Ølen til Etne. E134 er en næringsvei for hele Vestlandet og det er på tide at vi legger inn store ressurser på oppgradering av «hovedveien» mellom Øst- og Vestlandet, sier Retterholt.