Dette melder Trygg Trafikk, som har samlet den dystre statistikken for året som gikk.

I desember omkom åtte personer, og totalt for 2022 er det 118 som har mistet livet i trafikken. Dette er 38 personer flere enn året før da 80 personer omkom som følge av trafikkulykker. Det utgjør en økning på nesten 50 prosent flere drepte i trafikken i 2022, sammenlignet med 2021.

– Det er veldig trist å se at vi har hatt en betydelig oppgang i antall drepte. Hvert år markerer vi minnedag for trafikkofre og vi vet hvor mye hvert enkelt dødsfall smerter, langt utover de livene som har gått tapt. Jeg skulle virkelig ønske at vi enda en gang kunne vise til en nedgang i antall omkomne, men det kan vi dessverre ikke. Det er rett og slett tragisk for så ufattelig mange, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Les også: Hanne hadde bare kjørt lastebil i to uker da det smalt

Økning i drepte på MC og i gruppen «andre trafikanter»

Når vi sammenligner fjorårets omkomne med gjennomsnittstall fordelt på trafikantgrupper fra 2010 til 2021, så ser vi at det er særlig i to grupper vi finner en økning. Det gjelder MC og de som går under betegnelsen «andre trafikanter». Her finner vi ulykker som skjer ved bruk av for eksempel el-sparkesykler, traktorer og ATV/UTV.

– Økningen i antall drepte på MC er bekymringsfull, og fagmiljøene gjør mye for å finne tiltak som kan motvirke denne utviklingen. Motorsykkel er et krevende kjøretøy som krever høy kompetanse og regelmessig trening av førerne. Ellers registrerer vi en relativt stor økning i antall drepte i kategorien «andre trafikanter». Der er det el-sparkesyklistene som ligger høyest, men det finnes også mange ulykker med ATV/UTV. Dette er en kjøretøygruppe som har vokst mye i det siste, det er derfor nødvendig å jobbe for å finne effektive tiltak mot ulykker og skader også i denne gruppen, sier Johansen.

Les også: Dødsulykken på Flå henlagt: – Nå er det siste loddet tatt av mine skuldre

– Vi må styrke det trafikantrettede arbeidet

Trygg Trafikk er en av flere aktører som jobber for å forebygge trafikkulykker, og over tid har antall alvorlige trafikkulykker gått betydelig ned.

– Selv om vi i fjor har hatt et dårlig år med mange alvorlige dødsulykker, så har vi stor tro på at ved å fortsette å jobbe kunnskapsbasert og målrettet på tvers av aktører og sektorer, så vil vi kunne se en nedgang over tid. Vi må derfor fortsette å styrke det trafikantrettede arbeidet. Dessverre er dette en mager trøst i tider hvor vi må tenne 118 lys for å minnes alle omkomne i trafikken i året som har gått, avslutter Johansen.