Konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge har perspektiv til år 2060 og er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor. Den legger grunnlaget for alle transportsystemer og all transport i Nord-Norge; vei, jernbane, sjøfart og luftfart.  

For mange er det Nord-Norge banen som fenger interessen, men for alle som transporterer varer på veien er det andre saker som gjelder. 

Nok å ta av 

NLFs regionsjef, Odd-Hugo Pedersen, mener det er nok å ta av når det kommer til veier som trenger utbedring.  

– Vi har blant annet fylkesvei 882 til Øksfjord i Finnmark som krever utbedring. Flaskehalser finner vi også på riksveinettet og jeg kan nevne E6-strekingen fra Fauske til Narvik, E6 Olderdalen-Langslett og E45 Kløfta i Finnmark. Det er viktig å få orden på få transportkorridorene for hele næringslivet i regionen, slik at de blir av tilfredsstillende kvalitet, sier Pedersen. 

Det var Kystmagasinet som omtalte saken først.  

Driver aktivt påvirkningsarbeid 

Han forteller videre at det jobbes aktivt opp mot riks- og fylkespolitikere og spesielt med prosesser rundt nasjonale og regionale transportplaner. 

– Vi har også god dialog med Statens vegvesen, Nye veier, fylkeskommunene og media. Synliggjøring av utfordringer med dagens veinett for tungtransporten er svært viktig, sier Pedersen til Kystmagasinet.  

Forventer gode løsninger 

NLFs avdeling i Nord-Norge har vært sterkt involvert i arbeidet med KVU Nord-Norge og nå forventer Pedersen at den vil peke på de beste løsningene for transportutfordringene i Nord-Norge, og at den gir politikerne et solid grunnlag for gode beslutninger og prioriteringer.  

Utover dette mener han at det generelt satses for lite på drift og vedlikehold av dagens veier, ettersom regjeringen har varslet brems i nye prosjekter.  

– Det mener vi er for defensivt. Vi trenger mange nye veiutbygginger i Nord- Norge for å løfte standarden til et akseptabelt nivå slik at vi får et trafikksikkert og effektivt veinett, sier Pedersen til Kystmagasinet.  

Her kan dere følge sendingen fra kl 12:00