Statens vegvesen viser til informasjon sendt dere den 5.12. Vi har mottatt nye opplysninger som viser at det er større usikkerhet enn først antatt hvorvidt verkstedene har tilstrekkelig kapasitet for å kunne gjennomføre ettermonteringer av nye skrivere innen opprinnelig frist (31.1.2024). 

 

Statens vegvesen har, i samråd med Samferdselsdepartementet, besluttet at vi nasjonalt holder på «unntaksfristen» ut januar 2024 dvs at kjøretøy registrert fra og med 1.2.2024 skal ha montert G2V2-skriver. Endringen nå er at kjøretøy som er registrert i perioden 21. august 2023 til 31. januar 2024 med G2V1-skrivere gis en frist til 18. august 2025 for å skifte til G2V2-skrivere (retrofit). 

 

Ettersom EU-landene fortsatt ser ut til å løse saken litt forskjellig understreker vi viktigheten av at norske transportforetak som kjører internasjonalt gjør seg kjent med hva som er gjeldende i de landene en kjører.