I et nytt brev til  finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, understreker NLF viktigheten av midlertidig reduksjon eller fjerning av veibruksavgiften.

Denne økte dieselprisen kommer i tillegg til en allerede vedvarende høy prisvekst i samfunnet. Flere avgifter øker, som CO2-avgiften og den nylig varslede avgiften på bombrikker som ikke går til nedbetaling av vei men er en ren avgift. Russiske styresmakter vedtok 21. september å avgrense eksporten av bl.a. diesel, noe som vil presse dieselprisen i Norge enda mer opp.  

Nå forventer NLF at norske myndigheter gjør som den svenske regjeringen; å kutte dieselavgiften for å lette på det enorme prispresset i samfunnet.

Brevet er sendt til finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, og brevet kan i sin helhet lastes ned her.