Dette er formentlig den samme gruppen som utførte tilsvarende grove tyverier i Norge høsten 2022. Ifølge politiet har gruppen spesialisert seg på grove tyverier av kapell- og trailertilhengere med varer som inneholder blant annet elektronikk.

Grove tyverier

Tyvene stjeler blant annet kapellhengere fra spedisjonsfirmaer eller andre sentrale varemottak. Det kan heller ikke utelukkes at butikker som har kapasitet til å ta imot store partier av varer er utsatt. Andre varegrupper som for eksempel matleveranser kan også være utsatt.

Både avstengte og åpne terminalområder er gruppens mål. Modus er å kjøre inn på terminalområder med trekkvogn, hekte på kapellhengeren med varer og kjøre til avsides områder for omlasting. I grensenære områder kjøres kapellhengeren til Sverige.

Viktig å følge med

Politiet ber nå utsatte grupper om å sørge for at alle kapellhengere tømmes for varer før stengetid, også de som ankommer sent på kvelden eller nattestid. Videre er det viktig å sørge for forsterket fysisk sikring og økt vakthold eller overvåkning.

De ber også folk om å ha økt årvåkenhet hvor man raskere oppsøker fremmede på området og spør om de trenger hjelp. Til slutt ber politiet om at man noterer ned registreringsnummer på kjøretøy, kjøretøymerke, type og farge på trekkvogner som observeres i nærområdet, farge på kjøretøy og klær og sko på føreren. De ønsker også å få inn bilder i de tilfellene det lar seg gjøre