Fra 1. november trådte påbudet om å ha med kjetting i bilen og gode vinterdekk i kraft, men utrykningspolitiet ser ikke bare på dette denne gangen.  

– Hensikten med aksjonsuken er å kontrollere vinterutrustning, beltebruk og ulovlig mobilbruk. Samtidig blir det lagt vekt på om sjåførene overholder fartsgrensen og kjører uten rus, sier UP-sjef Knut Smedsrud til Lastebil.no. 

Ulykkestallene er stigende 

Politiet viser til at det har vært mange trafikkulykker i år, og lastebiler er involvert i alvorlige dødsulykker hvert år. 

Tallene for 2023 er ennå ikke klare, men UPs rapport om dødsulykker i 2022 viste at tungbiler var involvert i 25 dødsulykker, noe som utgjør 24 prosent av alle ulykkene. Av disse hendelsene var tungbilføreren skyld i åtte. Tre personer i tungbiler omkom, og det var 22 ulykker med lastebiler og to med busser. 

Hittil i år viser Statistisk sentralbyrå (SSB) at 111 personer har omkommet i trafikken, hvorav 12 involverer vogntog. 

Økende antall personer som bruker mobilen ulovlig 

Politiet er også bekymret for økningen i mobilbruk mens man kjører. Etter fjorårets veikanttelling viser tallene at nesten dobbelt så mange yrkessjåfører bruker mobilen ulovlig bak rattet sammenlignet med personbilførere. 

Andelen tungbilsjåfører som brukte mobilen ulovlig var på 5,6 prosent, en økning på over syv prosent sammenlignet med 2019. 

Så langt har syv fått fartsbøter, én person er tatt for ulovlig bruk av elektronisk utstyr i motorvogn, og fire er tatt for manglende eller feil bruk av bilbelte. 

Aksjonen vil pågå ut uke 45, og politiet vil også kontrollere busser og varetransport. 

Vær oppmerksom! 

NLF minner også om sin kampanje «Hendene på rattet – blikket på veien». 

Uoppmerksomhet bak rattet handler om mye mer enn bruk av mobiltelefon, og det er summen av alle de små distraksjonene som gjør uoppmerksomhet bak rattet farlig. Mens du lar blikket, tankene eller hendene vandre, kjører du i løpet av 5 sekunder 80 km/t over en hel fotballbane – i praksis i blinde.