I september 2022, fikk Statens vegvesen i oppdrag fra Samferdselsdepartementet, å gjøre det mulig å innføre fritak eller reduserte takster for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy i alle bompengeprosjekter, gjennom AutoPASS- systemet.  

På plass 

Nå er denne ordningen på plass, og Statens vegvesen har nylig endret takstretningslinjene slik at det er åpnet for at lokale myndigheter kan fastsette fritak eller lavere bomtakst for disse kjøretøyene. I strekningsvise prosjekter som er vedtatt av Stortinget, må takstendringer ha tilslutning fra garantistene. 

Tunge nullutslippskjøretøy kan allerede gis fritak eller reduserte takster ved passering av bomstasjoner. Gjennom det tekniske systemet AutoPASS og endringene i takstretningslinjene, er det nå tilrettelagt og åpnet for reduserte takster eller fritak også for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy i all offentlig bompengeinnkreving. Før har dette kun vært tilgjengelig i enkelte byområder.  

– Nå følger vi opp Hurdalsplattformen og legger til rette for mer utslippsfri vare- og tungtransport, sier samferdselsministeren. 

Blir tilgjengelig flere steder 

Allerede 1. september 2022, ble det opprettet en egen takstklasse for alle gassdrevne kjøretøy i gruppe 2 (kjøretøy med totalvekt inntil 3 500 kg) i enkelte byområder der det har vært mulig å miljødifferensiere bompengetakstene. Med de endringene som nå er gjort, kan lokale myndigheter beslutte at det skal bli billigere å passere en bomstasjon med lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy enda flere steder.