Sjokkmeldingen om at Miljødirektoratet stoppet ny E6 gjennom Lågendeltaet i Lillehammer kom like før jul i fjor. Dette førte til en enorm mobilisering fra politikere, næringsliv og innbyggere hvor de gikk ut mot at utbyggingen er stanset på grunn av miljøhensyn.  

Les også: – Regjeringen må ordne opp i E6-saken!

Endret verneforskriften 

Fredag kunne finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, og samferdselsministe,r Jon-Ivar Nygård, invitere lokale ordførere til frokost på Lillehammer med en aldri så liten gladmelding, fredag morgen.  

Regjeringen ønsker at E6 bygges ut i den foreslåtte traséen i Lågendeltaet. Regjeringen endrer derfor verneforskriften.  

Helhetlig vurdering 

Da Miljødirektoratet avslo utbyggingen rett før jul, skrev direktoratet at en slik løsning var mulig. Det er selvsagt en forutsetning at det iverksettes andre miljøtiltak ved gammel trasé og i Lågendeltaet.  

– Det skal være en svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområder. I dette tilfellet mener Regjeringen som helhet at dette er den beste løsningen når man ser alle hensyn samlet. Med regjeringen sin avgjørelse får Lillehammer-samfunnet en bedre løsning for lokal- og tungtrafikk. Et område av naturreservatet som er viktig for fuglelivet får redusert belastning når vi flytter store deler av trafikken til tunnel langs Lågen og krysser ham ved et område med mindre fugl. I tillegg skal vi verne erstatningsareal og finne nye tiltak for å redusere miljøulempene ved veiprosjektet som helhet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Betyr mye for langtransporten 

Med dette vil denne utbyggingen sikre at Nye Veier kan gjøre en helhetlig utbygging av E6.  

– Veien vil bli tryggere og mer fremkommelig. Det vil bety mye lokalt for utvikling av bo- og markedsregionene, det vil bety mye for næringslivet, og det vil bety mye for langtransporten mellom Oslo-Trondheim og Oslo-Nord-Vestlandet. Veien vil også bedre samfunnssikkerheten og beredskapen i regionen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.  

Les mer om dette  HER