I forbindelse med gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet må Hammersborgtunellen og områdene rundt regjeringskvartalet sikres og oppgraderes. 

– Som følge av dette stenges hele Ring 1 i tre år, og noen politikere i Oslo, inkludert MDG-representanter, ønsker at veien skal stenges permanent. Oslo kommune og Statens vegvesen (SVV) har lenge diskutert hvem som har ansvaret for å implementere disse såkalte avbøtende tiltakene, og som følge av all diskusjonen bærer tiltakene preg av å være krisepreget, sier Bjerke. 

To store utfordringer 

Han påpeker videre at for transportnæringen utgjør stengingen hovedsakelig to problemer. 

– For det første vil også tilstøtende gater og områder stenges for tunge kjøretøy. Tor Olsens gate vil for eksempel bli stengt, noe som gjør det umulig å komme seg fra Ankertorvet til Pilestredet på den veien. Møllergata vil også stenges, og det allerede før jul, ifølge våre kilder, forklarer Bjerke. 

Det andre problemet er at de 7 000-8 000 bilene som i dag kjører på Ring 1 og veiene rundt, sannsynligvis må finne veien ned i Operatunnelen. 

– Tunnelen håndterer allerede 35 000-36 000 biler daglig, og det er åpenbart at en ytterligere økning vil forsterke kaoset, mener Bjerke. 

Møter 

NLF Oslo & Akershus har i flere møter med både Bymiljøetaten i Oslo (BYM) og SVV påpekt utfordringene. 

– BYM støtter seg til små elektriske biler og sykler og ser for seg at «det ordner seg nok». Vi har derimot sett hvordan «det ordnet seg» en mandag for et par uker siden da det kom litt snø i hovedstaden, sier Bjerke. 

Stiller krav 

Han understreker at NLF er konstruktive, og de krever nå opprettelsen av en hurtigarbeidende gruppe med representanter fra transportnæringen, som i samarbeid med BYM skal vurdere fornuftige, avbøtende tiltak. 

– Dette forslaget ble fremsatt i samarbeid med Virke, LUKS og ASKO, og arbeidsgruppen har allerede hatt sitt første møte, bekrefter Bjerke. 

I tillegg forteller han at NLF Oslo & Akershus på egen hånd har fremmet et sterkt ønske til Statens vegvesen (SVV) om at kollektivfeltene på riks- og europaveiene inn og ut av hovedstaden åpnes for tunge kjøretøy over 7,5 tonn. 

– Planen er nemlig å ekskludere elbilene fra kollektivfeltene, og dette vil skape kapasitet til å la godstransporten passere på ulike tidspunkter av døgnet. SVV har positivt mottatt dette forslaget, og LUKS SG Oslo støtter også tiltaket, avslutter Bjerke.