Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er positiv til et slikt system. 

– Dette vil gi en mer målrettet og rettferdig kontroll der man bruker ressursene på en best mulig måte, slik at vi får bukt med de som systematisk bryter regelverket, mener bedriftsrådgiver i NLF, Jone Klingsheim. 

Han påpeker at systemet har vært i bruk i Norge siden 2019, men ulempen er at transportforetakene selv fremdeles ikke kan logge inn på Statens vegvesen (SVV) og finne scoren sin.  

Ifølge seniorinspektør i SVV, Marianne Wilhelmsen, ligger dette fremdeles noe frem i tid, men det er ventet at det vil være på plass innen utløpet av 2024. 

Det som er klart, er at det vil bli en liten endring fra nyttår. NLF har utarbeidet en egen formel på dette, men Norge vil fra 1.1-2024 ta i bruk EU sin formel for å regne ut risikoscoren. 

– Det vil ha liten betydning for norske transportforetak i hverdag, men det er en viktig endring. Grunnen til det er at vi vil få en felles formel for EU, slik at det skal være enkelt å finne risikoscoren til utenlandske selskap når det foretas kontroll av disse i Norge, forklarer Klingsheim.  

TRAFIKKLYS: Scoren transportforetaket samler opp, settes inn i et trafikklyssystem. Illustrasjon: NLF TRAFIKKLYS: Scoren transportforetaket samler opp, settes inn i et trafikklyssystem. Illustrasjon: NLF

Fire alvorlighetsgrader på kjøre- og hviletid 

For å sikre en rettferdig behandling av overtredelser er det fastsett en felles liste over kategorier, typer og alvorlighetsgrader for overtredelser av Unionens regler for kommersiell veitransport. Medlemsstatene skal ta hensyn til opplysninger om de alvorlige overtredelsene når det gjennomføres vurdering for oppfyllelse av vandelskravet.  

Klassifiseringen deles inn i fire hovedkategorier som rangeres fra 1-90 poeng. I de to siste gruppene vil forholdene også bli anmeldt. 

  • Mindre alvorlige brudd (MI): Dette innebærer en liten mangel. Her vil sjåføren og transportforetaket få en advarsel. En slik feil gir 1 poeng. 
  • Alvorlige brudd (SI): Dette er brudd med vesentlige mangler som teller 10 poeng. I denne kategorien vil det påløpe gebyrer til sjåfør/transportforetak. 
  • Veldig alvorlige brudd (VSI): Dette innebærer grove overtredelser som gir 30 poeng. Her vil også sjåfør/transportforetak anmeldes. 
  • Mest alvorlige brudd (MSI): Dette er graverende feil, for eksempel at sjåføren har kjørt 23 timer i strekk. Slike feil gir 90 poeng og vil bli anmeldt. 

POENGSYSTEM: Klassifiseringen av brudd på kjøre- og hviletid som organiseres, skal foreløpig deles inn i fire hovedkategorier som rangeres fra 1-90 poeng. Illustrasjon: NLF POENGSYSTEM: Klassifiseringen av brudd på kjøre- og hviletid som organiseres, skal foreløpig deles inn i fire hovedkategorier som rangeres fra 1-90 poeng. Illustrasjon: NLF

Tre alvorlighetsgrader på teknisk kontroll 

I tillegg til rangering av brudd på kjøre- og hviletid, finnes det en egen klassifisering for teknisk kontroll: 

  • Mindre mangler (MI) 
  • Vesentlige mangler (MA) 
  • Farlige mangler (DA) 

Mulig å gå både opp og ned i score 

Bedriftsrådgiver Jone Klingsheim påpeker at poengscoren for selskapet vil bli beregnet ut fra en matematisk formel. 

 – Det som er viktig å være klar over, er at poengsummen deles på antall kontrollerte enheter. Dette betyr at dersom en sjåfør stoppes på mandag og får ti poeng, vil selskapet ha en score på ti poeng. Hvis en sjåfør fra samme selskap kontrolleres på tirsdag og får null poeng, blir scoren til selskapet halvert, forklarer Klingsheim. 

Han forteller videre at et selskap som raskt håndterer problemene og kjører feilfritt med andre biler som kontrolleres, raskt kan redusere sin poengsum. Tilsvarende kan de klatre oppover på skalaen hvis flere biler får poeng. 

Wilhelmsen i SVV forklarer at den samlede poengsummen for transportforetaket derfor vil være avgjørende for hvilke biler som skal bli tatt inn til kontroll. 

– Vi vil se på systematikken i poengene man skaffer seg, og det vil være avgjørende for om et foretak blir kalt inn til kontroll eller ikke. Det samme systemet vil også bli benyttet for utenlandske sjåfører, sier Wilhelmsen. 

Trafikklyssystem 

Scoren settes inn i et trafikklyssystem: 

  • Grønt: 1-100 poeng 
  • Gult: 101-200 poeng 
  • Rødt: 201 - ... poeng 

I de tilfellene et transportselskap ikke har hatt noen kontroller, vil de bli farget grå. Dette vil føre til at de blir prioritert for kontroll. Hvis de kjører feilfritt, vil de automatisk gå inn i grønn kategori. 

Ny utregning fra januar 

Som tidligere nevnt vil Norge ta i bruk EUs formel fra nyttår. Det som ligger til grunn for dette er at det orskrift om Arbeidstid lagt til sammen med EU formelen ((EU)2016/403 og (EU) 2022/694) den16. november med virkning fra den 1. januar 2024. 

Når det gjelder teknisk score, ble listen på hvordan brudd skal klassifiseres ved teknisk kontroll lagt til 22. November og blir gjeldende fra den 3. januar 2024. 

BEREGNING AV RISIKOSCORE: Denne formelen gjelder i Norge fra og med den 1. januar 2024: Illustrasjon: NLF BEREGNING AV RISIKOSCORE: Denne formelen gjelder i Norge fra og med den 1. januar 2024: Illustrasjon: NLF

Viktig med god opplæring 

Til slutt har Wilhelmsen også noen råd til hva bransjen selv kan bidra med for å komme seg gjennom kontrollene på best mulig måte. 

– Når transportselskapene ansetter nye sjåfører, foretar de en stor investering. Det er viktig å bruke god tid på opplæringen. Dette gir mye tilbake, og man oppnår ofte mye bedre kjøreatferd hos de sjåførene som har fått god opplæring, enn de som ikke har fått det, forteller Wilhelmsen. 

Hun mener det er viktig å gå gjennom alt, fra hvordan man bruker fartsskriveren riktig til hvordan man foretar en teknisk runde på bilen. 

– Det er i tillegg viktig at sjåføren har vognkort og løyver lett tilgjengelig. Man tjener rett og slett penger på å ha gode rutiner og dokumentasjonskontroll, avslutter Wilhelmsen.