– På veien til lavutslippssamfunnet må vi kutte utslipp i tungtransporten. Enova støtter de som går foran, og nå tas de første stegene for å ta i bruk hydrogen som energibærer for tunge kjøretøy i Norge, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

Hydrogen i rute mellom Stavanger og Oslo

De ti tilsagnene for kjøretøy går alle til logistikkselskapet SR Group med hovedkvarter i Rogaland. SR Group planlegger å anskaffe ytterligere 12 til 15 større kjøretøy som skal gå i rute mellom Stavanger og Oslo.  

– Vi har forpliktet oss til nullutslippstransport av fiskefôr og oppdrettsfisk fra Stavanger, via HIMA Seafood sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Rjukan, til Gardermoen og tilbake via Vestby. Her peker hydrogen seg ut som mest aktuelle energibærer, sier Roy Kristensen, Assistant CEO i SR Group.

De første hydrogenstasjonene for tungtransport i Norge

Tre fyllestasjoner på Dombås, Stavanger og Vestby får støtte og Vireon har seks måneder på å fatte investeringsbeslutning for disse. Dersom stasjonene etableres, blir det de første fyllestasjonene i Norge som dimensjoneres for lastebiler, ut over stasjonen ASKO har etablert i Trondheim og stasjonen på Hellesylt som Vireon allerede har under etablering.

– Vi er glade for at Enova støtter utbygging av fyllestasjoner for grønt hydrogen. Støtte til tre stasjoner er en god begynnelse, men det trengs mange flere stasjoner for at hydrogen skal bli et reelt alternativ til diesel i tungtransporten. Vi må bygge korridorer som gir transportselskapene den nødvendige tryggheten de trenger for å bytte ut diesel med hydrogen. Det håper vi Enova vil bidra til i de kommende utlysningene, sier Per Øyvind Voie, adm.dir i Vireon.

Spisser programmet ytterligere

Det gjenstår to søknadsrunder til for 2023:

  • 28.september kl. 12:00 
  • 5.desember kl. 12:00.

– Aktørene bør merke seg at vi nå spisser programmet ytterligere med det formål å få flere kjøretøy på veiene. Dette gjelder fra neste søknadsfrist – 28.september, avslutter Skjærvik.